ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΑΖΑΡΕΤ-Η πρώτη Συναγωγή που δίδαξε Ιησούς Χριστός το Ευαγγέλιο

Η " Συναγωγή " Εκκλησία 
Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες
Στο Βόρειο Ισραήλ στη πόλη Ναζαρέτ, έγινε την τελευταια δεκαετία μία σοβαρή ανακάλυψη από την βιβλική Αρχαιολογική Εταιρεία .
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος
Ανακάλυψαν μιά Βυζαντινή Εκκλησία που μέσα βρίσκεται η πρώτη Συναγωγή που δίδαξε Ιησούς Χριστός το Ευαγγέλιο [ΕΔΩ] όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελιή περικοπή . Σήμερα την έχουν οι Ουνίτες .
Είναι γνωστή ως : " Η Συναγωγή Εκκλησία " . Εδώ ισχυρίζονται ότι είναι η παλιά Συναγωγή του χωριού κατά την εποχή του Χριστού .
Η εικόνα ίσως περιέχει: πίνακας και εσωτερικός χώρος
Πάνω από τη πόρτα υπάρχει ενσωματωμένη η επιγραφή : Η Συναγωγή " . Κύριός μας ήλθε ημέρα σάββατο στη πόλη πού είχε μεγαλώσει την Ναζαρέτ και Του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη Ησαία και εὗρε τον τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον:
 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: