ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης επίσκοπος Κρήτης

«Ζηλοῦτε τὰ πνευματικά». Νὰ ἐπιθυμεῖτε μὲ ζῆλο τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Τέτοιο ζῆλο σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ εἶχε καὶ ὁ ἅγιος  Ἀνδρέας.
Святитель Андрей, архиепископ Критский
Ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐκκλησιαστικοὺς ποιητὲς ὁ Ἀνδρέαςγεννήθηκε στὴν Δαμασκὸ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖςτὸν Γεώργιο καὶ τὴν ΓρηγορίαΣὲ ἡλικία 15 χρονῶνκατατάχθηκε στὸν κλῆρο (ἀναγνώστηςτοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμωνἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Θεόδωρο.
Στὴν Ἱερουσαλήμὁ Ἀνδρέας διακρίθηκε γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὴνἀρετή του μεταξὺ τῶν ἁγιοταφιτῶν πατέρωνγι’ αὐτὸ καὶ τὸν προέκριναν νὰ σταλεῖ στὴν Κωνσταντινούποληγιὰ τὴν ἕκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῶν ΜονοφυσιτῶνΜετὰ τὸ τέλος τῆς Συνόδου, ὁ Ἀνδρέας παρέμεινε στὴ βασιλεύουσα, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καὶ διορίσθηκε διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου «Ἅγιος  Παῦλος». Ἡ ἔξοχη ἐπιμέλεια ποὺ ἀνέπτυξε στὸ φιλανθρωπικὸ αὐτὸ ἵδρυμα, τὸν ἀνέδειξε ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης.
Святитель Андрей, архиепископ Критский
Ἀφοσιωμένος στὰ καθήκοντα τῆς νέας του θέσηςἀναδείχθηκε μέγαςἐκκλησιαστικὸς διοικητήςἀλλὰ καὶ λαμπρὸς διδάσκαλος καὶ ρήτορας.Γι' αὐτὸ καὶ ὅλο του τὸ ποιμνίο τὸν θεωροῦσε πραγματικὰ πατέρα.
Ἀλλὰ ὡς μητροπολίτης πῆρε μέρος στὴν σύνοδο ποὺ συγκάλεσε ὁΦιλιππικὸς Βαρδάνης (712) καὶ ὑποστήριξε τὸν Μονοφυσιτισμόἀλλὰἐπανῆλθε στὴν ὀρθὴ πίστη μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ΒαρδάνηΣτὸ γυρισμὸ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε πάει γιὰ διάφορες ὑποθέσεις, πέθανε (740) ἐπάνω στὸ καράβι. Τὸν ἔθαψαν στὴν Ἐρεσσὸ τῆς Μυτιλήνης, στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.

Νὰ σημειώσουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, συνέθεσε καὶ ἀρκετὰ μουσικὰ τροπάρια καὶ κανόνες. Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαία ἔργα τοῦ εἶναι καὶ ὁ Μέγας Κανόνας, ποὺ ψάλλεται τὴν Πέμπτη της Ε’ ἑβδομάδος Νηστειῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: