ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Την σεπτήν Σου Εἰκόνα Πορταΐτισσα Δέσποινα

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος
Ἦχος α΄.
Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἧ διὰ θαλάσσης ἐπέστη, θαυμαστῶς ἐν τῇ ποίμνῃ Σου, τιμῶμεν ὡς ἁγίασμα σεπτόν, καὶ σκήνωμα τῆς δόξης Σου πιστῶς· ἐξ αὐτῆς γὰρ ἀναβλύζεις τὰς δωρεάς, τοῖς πόθῳ ἐκβοῶσί Σοι· δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, τῇ προμηθείᾳ Σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου πλουσίᾳ χρηστότητι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: