ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

«Μη κλαίτε για μένα , κλάψτε για τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας ,ερχονται μέρες που θα παρακαλάτε να σας πλακώσουν τα βουνά ...


Είναι ένα τμήμα του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου που οι πατέρες μας δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν συμπεριέλαβαν στα αναγνώσματα των ημερών.

Ο Χριστός μας φραγγελωθείς , αιμάσσων, άυπνος , αδύναμος κατά πάντα , ακολουθεί τον Σίμωνα τον Κυρηναίο , τον αίροντα τον Ζωοποιό Του Σταυρό, ως τον Γολγοθά...Μαζί Του οι Άγιες Μυροφόρες και η Θεομάνα , θρηνούσαι και οδυρόμεναι ...Γυρίζει ο Χριστός και τους λέγει : «Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ἐρχομένου ἀπ᾿ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ. Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾿ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾿ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. Ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι· μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν.
Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς· ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;» (Λουκ κγ).
 Με δύναμη ψυχής αδιανόητη , ο Κύριος Ιησούς τους λέει : «Μη κλαίτε για μένα , κλάψτε για τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας ,ερχονται μέρες που θα παρακαλάτε να σας πλακώσουν τα βουνά και θα λέτε τυχερές οι στείρες που δεν θα δούν τα παιδιά τους να χάνονται».
Τι κι αν οι Ταλμουδιστές νόμιζαν πως εκεινο το Μέγα Σάββατο γιόρταζαν «ορθόδοξα» το Πάσχα τους κι έψηναν το αρνί τους.
Το αψευδές στόμα τού Αμνού τού Θεού, προέβλεψε το μέλλον τους ...
Βρείτε τις ομοιότητες ή/και τις διαφορές με το σαββατιάτικο «ελληνορθόδοξο» Πάσχα του 2021
Μιχάλης/Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: