ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ποιός εἶναι αὐτός πού μπορεῖ νά νομοθετήσει ὅτι ἕνα παιδί θά μεγαλώσει χωρίς μάνα;

Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος
 Σίγουρα δέν εἶναι στραβός ὁ γιαλός. Ἐμεῖς εἴμαστε πού ἀρμενίζουμε στραβά. Προσπαθῶ νά καταλάβω πῶς τελικά σάλεψε ὁ νοῦς μας καί τά αὐτονόητα τά διαγράψαμε ἀπό τήν ζωή μας.

Μέχρι τώρα θεωρούσαμε αὐτονόητο τό πόσο δύσκολο εἶναι ἕνα παιδί νά μεγαλώσει χωρίς μάνα.Ἀναπτύξαμε μάλιστα μιά ὁλόκληρη ψυχολογική ὑποστήριξη πρός μία τέτοια κατεύθυνση.
Εἴτε ἡ μάνα ἔφευγε ἀπό τήν ζωή, εἴτε ἐγκατέλειπε τήν οἰκογένεια της, ἡ θέση τοῦ πατέρα ἦταν πολύ δύσκολη. Ὄχι σπάνια ὁ πατέρας ἀναζητοῦσε μιά ἄλλη μάνα γιά τά παιδιά του καί ξαναπαντρευόταν μιά ἄλλη γυναῖκα γιά νά τήν βάλει στή θέση τῆς μάνας.
Δικαιολογημένα ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος ἐτοῦτες τίς ἡμέρες ἔλεγε: «Ἀπορῶ πῶς σκέπτονται κάποιοι ὅτι εἶναι δυνατόν νά μεγαλώσουν παιδιά πού θά στερηθοῦν τή λέξη καί τό πρόσωπο τῆς μητέρας. Ποιός εἶναι αὐτός πού μπορεῖ νά νομοθετήσει ὅτι ἕνα παιδί θά μεγαλώσει χωρίς μάνα, ὅταν ὅλοι ξέρουμε τί σημαίνει μάνα στήν ζωή μας. Αὐτό ξεπερνᾶ τήν λογική μου. Καλός ὁ ἐκσυγχρονισμός καί οἱ μοντέρνες ἰδέες, ἀλλά κάπου χρειάζεται ἕνα ὅριο»


Σέ αὐτό τόν προβληματισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου θέλω νά ἀπαντήσουν ὅλοι οἱ βουλευτές τῶν πολιτικῶν κομμάτων, θέλω νά τόν ἀξιοποιήσουν οἱ Βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού δικαιολογημένα ἀντιδροῦν, θέλω νά ἀπαντήσουν ὁ κ. Βενιζέλος καί ἡ κ. Μπακογιάννη πού πίστευα ὅτι δέν τούς ἔχει λείψει ὁ κοινός νοῦς.
Δέν μιλῶ γιά τό ΠΟΤΑΜΙ γιατί τό ἔβλεπα πάντα θολό. Θἄθελα νά μοῦ ἀπαντήσουν ἄν μιά τέτοια νομοθεσία συνιστᾶ ἐκσυγχρονισμό καί πρόοδο ἤ ἐπιστροφή στήν βαρβαρότητα. Στήν ἐποχή πού ὁ ἄνθρωπος ἐθεωρεῖτο res, ἀντικείμενο δηλαδή καί ὄχι πρόσωπο.
Σέ μιά ἐποχή πού κόπτονται πολλοί γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν ὑπάρχουν βουλευτές πού νά σκεφθοῦν τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν, αὐτῶν τῶν ἀθώων πλασμάτων;
Ποιός μᾶς ἐδωσε τό δικαίωμα νά τά περιφρονοῦμε τόσο βαθειά καί νά τά χρησιμοποιοῦμε γιά νά μαζέψουμε ψήφους ἤ γιά νά παραστήσουμε τούς μοντέρνους;
Ποῦ εἶναι ἡ περίφημη «Παγκόσμια Ἡμέρα τοῦ Παιδιοῦ;» Γιά νά ἱκανοποιήσουμε μιά μερίδα ἀνθρώπων, γιά νά νιώσουν αὐτοί πιό φυσιολογικοί πρέπει νά θυσιάσουμε τά παιδιά;
Νά τά καταδικάσουμε νά ζοῦν σέ μιά μή φυσιολογική ἀτμόσφαιρα γιά νά

νιώσουν καλύτερα κάποιοι ἄλλοι; Ἔλεος πιά! Πρόκειται γιά παραφροσύνη!
Δέν μετράει ἡ ψυχολογία τῶν παιδιῶν, δέν μετράει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἕνα παιδί γεννιέται, ἀπό μιά μάνα καί ἕναν πατέρα, δέν μετρᾶνε οἱ κραυγές τῶν παιδιῶν πού εἶχαν αὐτή τή δυστυχία, ὅπου τό ἕνα ἔστειλε στό δικαστήριο τούς ὑποτιθέμενους «γονεῖς» του καί τό ἄλλο κραυγάζει: «μήν κάνετε αὐτό τό λάθος» μέ ἀφορμή τήν δική του ἐμπειρία; Τόσο κουφοί γίναμε ὅλοι ἤ τόσο σκληροκάρδιοι καί ἀπάνθρωποι;
Σέβομαι τό δικαίωμα τοῦ καθενός νά ἐπιλέγει τόν τρόπο τῆς ζωῆς του, ἀλλά πρέπει νά σέβεται καί τόν τρόπο τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων. Δέν ἔχουμε μόνο δικαιώματα στήν ζωή, ἀλλά καί ὑποχρεώσεις.
Θά ἤθελα νά ἄκουγα κάποια ὁμόφυλα ζευγάρια νά ἔχουν τήν δύναμη νά φωνάξουν ἀπό μόνοι τους: «Δέν τόν θέλουμε αὐτό τό νόμο! Δέν ταιριάζει στά παιδιά μιά τέτοια δική μας σχέση. Ἐπιλέξαμε τόν δρόμο μας, δέν θέλουμε ὅμως νά πάρουμε στό λαιμό μας κανένα. Δέν θά πάρετε μέ τέτοιους νόμους τήν ψῆφο μας!
Θἄθελα νά πῶ στόν κ. Βενιζέλο ὅτι τό νά ἔχει ἕνα παιδί μιά μάνα καί ἕνα πατέρα δέν εἶναι μόνο διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλά παγκόσμια ἀξιακή κληρονομιά, παγκόσμια κοινή συνείδηση, πανανθρώπινη συμπεριφορά καί τάξη.
Πάντοτε ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού εἶχαν ποικίλες ἰδιαιτερότητες. Εἶχαν ὅμως ἕνα μέτρο, δέν προσπαθοῦσαν νά ἐπιβάλουν στόν ἄλλο τόν δικό τους τρόπο τῆς ζωῆς.
Μερικοί βλέπουν τά πράγματα μόνο νομικά καί πιστεύουν ὅτι ἡ ἄρνηση θά καταπέσει στά εὐρωπαϊκά δικαστήρια. Ἐδῶ μποροῦμε νά θαυμάσουμε τήν ἀπάτη τῆς ἐξουσίας.

Νομοθετεῖ τό σύμφωνο συμβίωσης γιά τά ἑτερόφυλα ζευγάρια, ρίχνοντας στάχτη στά μάτια τῶν ἀνθρώπω, ξέροντας ὅτι θά ἐπιβληθεῖ ἀπό τά ἁρμόδια εὐρωπαϊκά ὄργανα ἡ ἐξίσωση καί πρός τά ὁμόφυλα τά ὁποῖα στήν ἀρχή ἀποκλείει ἀπό τήν τεκνοθεσία γιά νά μπεῖ στήν συνέχεια ἡ τεκνοθεσία πονηρά ἀπό τήν πίσω πόρτα, ὁπως ἐπιχειρεῖται τώρα.
Δέν εἴμαστε ὑπερβολικοί διεκδικώντας τό αὐτονόητο καί τό ἀναγκαῖο. Ἕνα παιδί νά μάθει ὄχι ἀπό τά βιβλία καί τίς φωτογραφίες τή λέξη μάνα καί τό πρόσωπο τῆς Μάνας, ἀλλά νά τό βιώνει στήν ζωή του.
Ζητοῦμε νά μήν κατασκευάσουμε Ὀργουελικά παιδιά, παιδιά δύο ταχυτήτων. Ἀπαιτοῦμε τόν σεβασμό στήν παιδική ἀθωότητα. Τό δίλημμα πού θέτει ἡ Πολιτεία, νά ἐπιλέξουμε δηλαδή ἀνάμεσα σέ δύο κακά, τήν ἱδρυματική ζωή καί τήν ζωή ἀνάμεσα σέ ὁμόφυλα ζευγάρια, εἶναι καί πονηρό καί αἰσχρό.
Ἡ ἐπιλογή εἶναι ἡ ὑγεία καί καμιά ἀρρώστια. Καί ἐάν ὁ νόμος τούς ἀναγκάζει, νά ἀλλάξουν τόν νόμο. Ἄς ἀπαγορεύσουν τήν ἀναδοχή καί στά ἑτερόφυλα ζευγάρια, ἀφοῦ ἡ ἐπιλογή τοῦ συμφώνου συμβίωσης, ἀντί ἔστω γιά τόν πολιτικό γάμο, δείχνει τό εὔθραυστο μιᾶς τέτοιας σχέσης, δηλαδή μιά καινούρια περιπέτεια γιά τά παιδιά.
Ἀλλοίμονο ἄν ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει τήν δύναμη νά ὑψωθεῖ πάνω ἀπό ἕνα ἄνομο νόμο. Τελικά δέν εἶναι στραβός ὁ γιαλός, ἐμεῖς στραβά ἀρμενίζουμε

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μια και χρησιμοποιείτε Σεβασμιώτατε τον ναυτιλιακό όρο "στραβά αρμενίζουμε" να υποσημειωθεί ότι το καράβι αρμενίζει στις εντολές και υπό την καθοδήγηση του καπετάνιου του (και όχι του πληρώματος), επομένως το "στραβά αρμενίζουμε" να το απευθύνουμε στο πλήρωμα κρίνεται κατά τον λαό Α) επιεικώς ως "βαράει το σαμάρι ν' ακούσει ο γάιδαρος" και Β) άνευ επιείκειας ως "φταίει ο γάιδαρος και δέρνει το σαμάρι". Διότι και λίαν προσφάτως ακόμη και στην περίπτωση των Μακεδονικών συλλαλητηρίων (και του συλλαλητηρίων των νέων θρησκευτικών) που το πλήρωμα αναγκάστηκε και πήρε το τιμόνι στα χέρια του, εσείς οι καπεταναίοι της Ελληνορθοδοξίας εγκαταλείψατε το πλοίο και ούτε κουπί δεν καταδεχθήκατε να τραβήξετε ούτε καν ως απλοί πιστοί (αφού απαρνηθήκατε τον πνευματικό ηγετικό σας ρόλο). Επομένως, δεν έχουν νόημα αυτές οι μεμονωμένες δημόσιες δηλώσεις όταν η Ιερά Σύνοδος επισήμως εκκωφαντικά σιωπά... παρομοιάζει η κατάσταση με τους μεμονωμένους βουλευτές που προκειμένου να καλυφθούν προσωπικά και να καταγραφεί ότι κάπως αντέδρασαν αλλά ταυτόχρονα χωρίς να "τα σπάσουν" με τον (κομματικό) "οργανισμό", ναι μεν δεν υπερψηφίζουν το νομοσχέδιο αλλά αντί να καταψηφίσουν και να παραιτηθούν, απλά δηλώνουν "παρών" ή φροντίζουν να απουσιάζουν. Αν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή όσο μας την παρουσιάζετε, η προσωπική σας ευθύνη ως μέλος της Ιεράς Συνόδου δεν εξαντλείται σε προσωπικές "δηλώσεις" (από λόγια πολιτικών και αισίως πνευματικών χορτάσαμε και "παρηγορηθήκαμε") αλλά απαιτείται σοβαρή αντίδραση αντίστοιχη και όπως επιτάσσει το πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

Η εποχή της αποστασίας... Πολύ θλιβερή η εποχή μας. Επουράνιε Μεγαλοδυναμε Θεέ.. Ελεήσε μας...

Ανώνυμος είπε...

Δεν προτείνετε όμως ,Σεβασμιώτατε , τι μέλλει γενέσθαι. Δεν πρέπει ,έστω και καθυστερημένα η Εκκλησία να προβεί σε σθεναρή αντίσταση; Παιδαγωγικά μέσα διαθέτει για να συνετίσει και να αποθαρρύνει. Επιτίμια, ποινές και ίσως αφορισμό σε όσους βουλευτές ψήφισαν αυτό το έκτρωμα ,σκέπτεσθε να επιβάλλετε ή θα τους αφήσετε να αλωνίζουν ανενόχλητοι και χαριεντιζόμενοι στις κατά τόπους Μητροπόλεις αλιεύοντας ψηφαλάκια με τις ευλογίες μάλιστα του Πρωθιεράρχη Ιερώνυμου; Γιατί , για να λέμε αλήθειες Σεβασμιώτατε, όταν έπρεπε η Ιεραρχία να φωνάξει και να κραυγάσει εναντίον της ενορχηστρωμένης βλασφημίας από άθεους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα της ηθικής, όχι μόνο έκανε στραβά μάτια ,αλλά κατάπινε και τη γλώσσα της. Αναρωτιέμαι ,Σεβασμιώτατε, εάν εσείς και άλλοι Άγιοι Πατέρες, έχετε το τσαγανό ,όχι να τους πετάξετε κλωτσηδόν από την Εκκλησία που θα σκάσουν μύτη υποκριτικά στην επόμενη μεγάλη γιορτή, πράγμα που πολύ θα με ανάπαυε ,αλλά να τους εγκαλέσετε προσωπικά τον καθένα και δημόσια από άμβωνος. Επιτέλους,Σεβασμιώτατε, έστω και κατόπιν εορτής ξεκουνηθείτε όλοι εκεί στα υψηλά αξιώματα της διοικούσας Εκκλησίας....