ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Τί ἔνδοξος νικητής! Πόσο σκληρό καί παγκάκιστο ἐχθρό κατάβαλε!

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης
Αποτέλεσμα εικόνας για Воскресение Иисуса Христа
 Μοῦ ἀρέσει νά κοιτῶ τήν εἰκόνα τοῦ ἀναστάντα Χριστοῦ μέ τά σύμβολα τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου καί ἐκείνου πού ἔχει τή δύναμη τοῦ θανάτου. 
«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;» (Α Κορ. ιε΄ 55). 
Τί ἔνδοξος νικητής! Πόσο σκληρό καί παγκάκιστο ἐχθρό κατάβαλε! Ἕναν ἐχθρό πού καυχόταν γιά τίς νίκες του χιλιάδες χρόνια. 
«Σοί τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν: Ὡσσανά ἐν τοῖς ὑψίστοίς! Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου!» (Ἀπολυτίκιο Κυριακῆς τῶν Βαΐων).
«(Ἐσύ, Χριστέ)... συνανέστησας παγγενῆ τόν Ἀδάμ, ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου» (κανόνας τοῦ Πάσχα, ὠδή στ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια: