ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ο Θ.Κολοκοτρώνης προτείνει αμοιβή για τον κυβερνήτη Ι.Καποδίστρια!

 Î¦Ï‰Ï„ογραφία του Ioannis Kornilakis.
Είναι γνωστό οτι ποτέ ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας δεν δέχτηκε αμοιβή όχι για το έργο του αλλά για τη θυσία του υπέρ του Γένους και της Πατρίδας. Αυτό το ήξεραν όλοι και φυσικά ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καταθέτω μέσα από επίσημα έγγραφα τμήμα της εισήγησης του στην Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους για μισθοδοσία του Κυβερνήτη και ο καθένας ας κάνει την αυτοκριτική του...
"Άργος 31 Ιουλίου 1829.
Επειδή η Δ' των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις εγγίζει στο τέλος των μεγάλων εργασιών της, δια των σοφών συμβουλών της Α.Ε. του Σεβαστού και Ε ν α ρ έ τ ο υ Κυβερνήτη ημών, στοχάζομαι, Κύριοι, χρέος μου Ιερόν, να υποβάλλω εις την ώριμον σκέψιν σας την ακόλουθον γνώμην μου.
Ολοι, μοι φαίνεται, γνωρίζομεν τα μεγάλα έξοδα εις τα οποία υπόκειται ο Κυβερνήτης μας ως Αρχηγός του Έθνους. Και ουδείς αγνοεί οτι για την Ενάρετον διαγωγήν του, και προ πάντων δια την Μεγάλην του ΑΓΑΠΗ εις το Γένος, ειναι ΠΤΩΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Αι αγαθοεργίαι του υπέρ των Ελλήνων προς της Επαναστάσεως, και αι συνεισφοραί και μεγάλοι δαπάναι οπού έκαμε μετά την Επανάστασιν, μας βεβαιώνουν την τρανοτάτην ταύτην Αλήθειαν... Ολοι επίσης γνωρίζομεν πόσον ειναι αυστηρός εις το να μην εξοδεύωνται τα Εθνικά χρήματα. Δεν ειναι αμφιβολία οτι την μεγάλη αυτη προσοχή και αυστηρότητα επιθυμεί να στερεώσει εις το Έθνος με το ιδικόν του παράδειγμα.
Προτείνω εις την σεβαστήν Εθνικήν Συνέλευσιν, ως δίκαιον και απολύτως αναγκαίον να προσδιορίσει δια ψηφίσματος αμοιβήν εκ 100.000 Φοινίκων. Η ποσότης αύτη βέβαια δεν αναλογεί ούτε εις τον Χαρακτήρα του, ούτε εις τας καθημερινάς του δαπάνας, αλλά θεωρώντας και την ένδεια του Εθνους, και αφ' ετέρου την Μετριοφροσύνην του, δεν εστοχάσθην να προβάλλω Μεγαλύτερον ποσόν....".


Και τι κάνει το Έθνος; Τι κάνουν οι Αντιπρόσωποι του; Ιδού.

"Η Εθνική Δ' των Ελλήνων Συνέλευσις"
Θεωρήσασα οτι η Α.Ε. ο Κυβερνήτης αφιέρωσε εις τας ανάγκας της Πατρίδος τα λείψανα της Ιδίας του περιουσίας και προ της ελεύσεως του, και μετα την έλευσιν του, συμποσούμενα εις 1.000.000 Τουρκικών γροσίων αποφασίζει:
Διορίζονται εις την διάθεσιν της Α.Ε. του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδιστρίου 180.000 κατ' έτος εκ του Εθνικού νομίσματος.

Το ψήφισμα αυτό προσυπέγραψαν και οι 236 Αντιπρόσωποι του Εθνους χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη. Και Εκείνος τι έκανε; Φυσικά αρνήθηκε!
Τα γράφω και τα ξαναγράφω μήπως και υπάρξει κάποια, σχετική, αφύπνιση. Ίσως ματαιοπονώ... Δεν μπορώ όμως να δεχτώ οτι ολοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που ξέρουν οτι τα κόμματα έφαγαν τον πλούτο της Πατρίδας, που τον έστειλαν στις τράπεζες του εξωτερικού, που μπήκαν φτωχοί στην πολιτική και βγήκαν η και παραμένουν ζάμπλουτοι, που καταχρέωσαν στις πλάτες του λαού και τα ίδια τους τα κόμματα και έβαλαν το Έθνος σε οικονομική σκλαβιά για τα 100 επόμενα χρόνια, συνεχίζουν είτε να ειναι ραγιάδες, είτε διαπλεκόμενοι, είτε προσκολλημένοι στα σύγχρονα Μπεηλίκια, είτε ανίκανοι, είτε ηλίθιοι, είτε, είτε, είτε...
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία... Ο ´Αγιος Παίσιος είπε:
"Κι' αν δεν υπάρχει ενας Έλληνας ο Θεός θα αναστήσει κάποιον...."
Από το facebook του Ioannis Kornilakis

Δεν υπάρχουν σχόλια: