ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Είναι η πιο πένθιμη μέρα του ανθρωπίνου γένους. Όμως ο διάβολος κατόρθωσε να μας μπερδέψει.


Η Εκκλησία την Κυριακή της Τυρινής....αναμιμνήσκεται την έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο.
Είναι η πιο πένθιμη μέρα του ανθρωπίνου γένους.
Όμως ο διάβολος κατόρθωσε να μας μπερδέψει.
Και αντί να πενθούμε την ημέρα αυτήν,κάνουμε τις μεγαλύτερες τρέλες της χρονιάς, αμαρτάνοντας και ξεφαντώνοντας με τα καρναβάλια.
Αν ανοίξετε το Τριώδιο να διαβάσετε από το Σάββατο το βράδυ τα περιστατικά,
όσο σκληροί και αν είσαστε,θα κλάψετε...
Όσο και αν δεν έχετε σχέση με τα θέματα αυτά.
Τόσο ραγίζουν την καρδιά του ανθρώπου!Εντούτοις...
Όλα αυτά μένουν κεκαλυμμένα. Άνθρωποι πολλά χρόνια πάνω στο αναλόγιο,
δεν ξέρουν τι είναι η ημέρα εκείνη και τι διδάσκει η ημέρα εκείνη.
+ Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας (1916 - 1982)

Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος κανών ΞΒ':
Κανὼν ΞΒ'

  Τάς οὕτω λεγομένας Καλάνδας, καὶ τὰ λεγόμενα Βοτά, καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια, καὶ τὴν ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ Μαρτίου μηνὸς ἡμέρᾳ ἐπιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρεθῆναι βουλόμεθα. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς τῶν γυναίων δημοσίας ὀρχήσεις, ὡς ἀσέμνους, καὶ πολλὴν λύμην καὶ βλάβην ἐμποιεῖν δυναμένας, ἔτι μὴν καὶ τὰς ὀνόματι τῶν παρ’ Ἕλλησι ψευδῶς ὀνομασθέντων θεῶν ἢ ἐξ ἀνδρῶν, ἢ γυναικῶν γινομένας ὀρχήσεις, καὶ τελετάς, κατά τι ἔθος παλαιόν, καὶ ἀλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντες, μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ γυναῖκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. 
  
Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικά, ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα, τὴν σταφυλὴν ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς ληνοῖς, ἐπιβοᾷν· μηδὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς πίθοις ἐπιχέοντας γέλωτα ἐπικινεῖν, ἀγνοίας τρόπῳ ἢ ματαιότητος, τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας. Τοὺς οὖν ἀπὸ τοῦ νύν τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεὶν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μὲν κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· εἰ δὲ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: