ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

«Σταμάτησε τήν τρικυμία καί στεῖλε, ὦ Κύριε,τό Πανάγιον Πνεῦμα»


Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν ὅλοι κατὰ τὴν ἅγια τῆς Πεντηκοστῆς ἡμέρα καὶ προσευχόμενοι περίμεναν οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι.
Καὶ ὅπως λέει τὸ ἀνάγνωσμα τῶν Πράξεων,ἔγινε ξαφνικὰ βροντὴ σὰν ἄνεμος ὁρμητικὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μὲ πάταγο καὶ μὲ φωτιὰ ἐγέμισε ὁλόκληρο τὸ δωμάτιο καὶ θαυμασμὸ προκάλεσε μέγιστο στοὺς ἀγαπημένους.
Γι’ αὐτὸ καὶ βλέποντας τὸ σπίτι σὰν πλοῖο νὰ σαλεύει λέγανε: 
«Σταμάτησε τὴν τρικυμία καὶ στεῖλε, ὦ Κύριε,τὸ Πανάγιον Πνεῦμα».

Καθὼς πίστεψαν οἱ σοφοὶ πὼς ὅλο τὸ Ἀνώγιχανόταν ἀπ’ τὸν ἄνεμο,ὅλοι ἔκλεισαν τὰ μάτια φοβισμένοι.
Καὶ νά, συνέβη κάτι ἄλλο πιὸ φρικτὸ καὶ στὸν πρῶτο φόβο κι ἄλλον τρόμο πρόσθεσαν
τὰ ἀλλεπάλληλα θαύματα,ἀφοῦ στὴ συνέχεια γλῶσσες φωτιᾶς τοὺς ἄγγιζαν καὶ στῶν ἀγαπημένων τὶς κεφαλὲς ἐρχόντουσαν καὶ δὲν ἔκαιγαν καθόλου τὰ μαλλιά,
ἀλλὰ τὸν νοῦ ἐφώτιζαν.
Καὶ πράγματι νὰ καθαρίσουν καὶ νὰ φωτίσουν τὶς ἔστειλε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.

Ὕμνοι Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τεῦχος 359, Ἰούνιος 2023
Ἀπόδοση τὰ νέα ἐλληνικὰ
Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης

Δεν υπάρχουν σχόλια: