ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Η ΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Σήμερα ή Εκκλησία εορτάζει τήν μνήμη της Οσίας Ολυμπιάδος. Ή όσία Όλυμπιάς, άμέσως μετά το γάμο της, έμεινε χήρα κι αφιέρωσε έπειτα όλη της τη ζωή καί την περιουσία σιήν υπηρεσία των πτωχών. Ή Εκκλησία την ετίμησε με το αξίωμα τότε τής «διάκονίσσης», για να υπηρέτη επίσημα καί υπεύθυνα στο φιλανθρωπικό της έργο. Έγινε το δεξί χέρι του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην διοργάνωση του έργου τής διακονίας των πτωχών. Σέ δέκα επτά έπιστολές, πού της έστειλε ό άγιος Χρυσόστομος από την εξορία, βλέπομε τίς αρετές, την αγιότητα καί την αφοσίωση της όσίας αυτής γυναικός. Οί εχθροί του αγίου Χρυσοστόμου την έδιωξαν και αυτήν κι απέθανε στην εξορία, «πλήρης αγαθών έργων καί έλεημοσυνών». Ή ζωή της όσίας "Ολυμπιάδος διδάσκει όλες τίς χριστιανές χήρες πώς να τιμήσουν την χηρεία τους, δίνοντας νόημα καί περιεχόμενο στη ζωή τους, με την άσκηση της φιλανθρώπίας.


Από το βιβλίο Έπισκ. Διονυσίου Α. Ψαριανοϋ, Μικρός Συναξαριστής,
έκδ. Αποστολικής Διακονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: