ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Ο Αγ.Γρηγόριος Θεσσαλονίκης μιλά για την Παναγία ως ενότης όλης της κτίσεως

Μια πολύ ωραία εικόνα χρησιμοποιεί ό Αγ. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ό Κύπριος για τη Θεοτόκο. Είναι ή παραβολή του πιστού οικονόμου, πού αναφέρει ό ευαγγελιστής Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο. Εκεί ό Χριστός ομιλεί για ένα πιστό οικονόμο πού τον άφησε ό Κύριος να διευθετήσει τα υπάρχοντα του καί από τον οποίο θα ζητούσε «εν καιρώ» τους λογαριασμούς. «Μακάριος ό δούλος εκείνος, όν έλθών ό Κύριος αυτού εύρήσει ποιοϋντα ούτως». Ένας τέτοιος μακάριος οικονόμος, πού οικονόμησε καί τακτοποίησε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, είναι ή Ύπεραγία Θεοτόκος. Ή Παναγία ήταν ή ενότητα όλης της κτίσης. Ή κτίση δημιουργήθηκε, καί στην προκείμενη περίπτωση ό άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό. Όταν αμάρτησε ό Αδάμ ό σκοπός ματαιώθηκε. Έπρεπε να βρεθεί ή Παναμώ-μητη Κόρη από τη Ναζαρέτ, ή οποία θα ένωνε το Θεό καί τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Υιού της, καί θα πραγματοποιούσε το σκοπό της δημιουργίας. Στό μυστήριο της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού, ολόκληρη ή σωτηρία της ανθρωπότητας κρεμόταν από την αβίαστη απάντηση της Παναγίας. Καί να, ή καταφατική απάντηση: «ιδού ή δούλη Κυρίου γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου» έγινε ή αρχή της λύτρωσης μας. Ή Παρθένος ως τέλειος εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους νυμφεύεται το Θεό καί ή ανθρώπινη φύση διαλύει τον παράνομο δεσμό με τη μοιχαλίδα αμαρτία. Με τη Μαριάμ ή φύση μας αποκτά τις προϋποθέσεις καί τις βάσεις για την ένωση της με το Θεό. Είναι ή Θεοτόκος το σκοπιμότατο τέλος της δημιουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: