ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Σταυρός ως μέσο αγιασμού και μεταμόρφωσης του κόσμου(π.Δημ.Στανιλοάε)

Από όλους τους ύμνους της ορθόδοξης Εκκλησίας, προκύπτει ό ρόλος του σταυρού στην αγιοποίηση καί τη μεταμόρφωση του κόσμου. "Οπως το σώμα του Κυρίου άγιάσθηκε δια του σταυρού,έτσι αγιάζονται καί τα δικά μας σώματα καί οι σχέσεις μας με τον κόσμο καί ό ίδιος ό κόσμος. Λαβαίνουμε αγιασμό με τη δύναμη του Χρίστου, μέσα στην οποία ό σταυρός διατηρεί την παρουσία του, καί αποτελεί προέκταση της συνετής, υπομονετικής, άναμάρτητης στάσης του απέναντι στον κόσμο, καί γίνεται δοξολογία του Πατέρα, προσφορά σ' Αυτόν όλων των σχέσεων με τον κόσμο.

Γι' αυτό, στην ορθόδοξη Εκκλησία, όλα τα πρόσωπα καί όλα τα πράγματα, μέσω του σταυρού, θυσιάζονται καί προσφέρονται. Οι χριστιανοί, κάνοντας το σημείο του σταυρού ζητούν τη δύναμη να φερθούν με καθαρότητα απέναντι στον κόσμο. Ακόμη διαδηλώνουν τη θέληση τους, να υψωθούν με την προσπάθεια τους, ως τη συνάντηση αυτής της δύναμης, να δοξάσουν το Θεό με όλες τους τίς πράξεις καί τίς οδύνες μέσα στον κόσμο, ακόμη καί με το θάνατο τους, να ζήσουν καί να πεθάνουν για το Θεό, να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο, ότι θυσιάζονται σ' Εκείνον. Ή Εκκλησία δια του σταυρού αγιάζει τα πάντα, το νερό, με το όποιο ραντίζει τους πιστούς, τίς τροφές, τα σπίτια, τα περιβόλια καί τα χωράφια με τους καρπούς τους, τα δώρα πού προσφέρονται στο Θεό. Ό σταυρός όλα τα αγιάζει, τα καθαιρεί στο βαθμό πού καθαίρονται,καθιστώντας το Θεό διάφανο, Κύριο τους. Ο σταυρός τα θέτει, μέσα από όλα τα πράγματα, σε επικοινωνία με το Θεό. Τα πάντα προσφέρονται ως δώρα στο Θεό. "Ολες οι λατρευτικές ακολουθίες αρχίζουν καί τελειώνουν με το σημείο του σταυρού, όλες οι κύριες χειρονομίες της λατρείας συνοδεύονται από το σημείο του σταυρού, γιατί ή ίδια ή δύναμη του Χρίστου κατέρχεται δια του σημείου του σταυρού στο βαθμό, πού κάνοντας το, Τον επικαλούμαστε. Μ' αυτό το σημεΐο οί πιστοί έρχονται να συναντήσουν τη δύναμη του Χρίστου, υποσχόμενοι να προσφερθούν καθαρή θυσία στο Θεό, να φερθούν με καθαρότητα σε κάθε πράξη τους μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, το σημείο του σταυρού, συνοδεύεται πάντοτε από την επίκληση της  Αγίας Τριάδας. Γιατί αυτή ενεργεί την σωτηρία των ανθρώπων καί από αυτή κατέρχεται ή θεία δύναμη, πού ενεργεί μέσα στον κόσμο, για να τον έξαγιάσει καί να τον μεταμορφώσει. Αύτη φανερώνεται δια του σταυρού μέσα στον κόσμο. Η δύναμη του σταυρού καθαιρεί όχι μόνο τους πιστούς καί τη σχέση τους με τον κόσμο, αλλά καί τον ίδιο τον κόσμο. Δια του σταυρού αποδιώχνονται, οι δαίμονες, πού προξενούν το κακό καί εκτοξεύουν τους πειρασμούς μέσα από το νερό, το κρασί, τους καρπούς, τα ανθρώπινα πρόσωπα.

Οί πιστοί πιστεύουν πώς, κάνοντας το σημείο του σταυρού, σε όλες τους τίς πράξεις καί όλους τους δρόμους της ζωής τους, σε κάθε επαφή τους με την φύση καί τους ανθρώπους, έχουν συναντι-λήπτορα το "Αγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο σταυρό καί το "Αγιο Πνεύμα, γιατί ό σταυρός είναι ή ανθρώπινη προσπάθεια καθαρμού, ενώ το "Αγιο Πνεύμα είναι ή έξαγιάζουσα θεία δύναμη. Καί τα δύο χρειάζεται να συμπορεύονται.

Από το βιβλίο «Στο φως του Σταυρού και της Αναστάσεως»

Δεν υπάρχουν σχόλια: