ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Περί του Αγίου Πνεύματος-Αγ.Γρηγορίου του Θεολόγου


Τό "Αγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει, δεν έχει οϋτε αρχή οϋτε τέλος, άλλ' είναι πάντοτε ενωμένο καί άριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι δεν θα άρμοζε ποτέ να ελλείπει ό Υίός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό, επειδή θα ήταν σε μέγιστο βαθμό άδοξη ή θεότητα, σαν από μεταμέλεια ακριβώς να ήλθε σε συμπλήρωση για να γί­νει τέλεια.

Το "Αγιο Πνεύμα λοιπόν πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται, δεν μεταλαμβάνει· όδηγεί στην τελείωση, δεν τελειώνεται- παρέχει την πνευματική πλήρωση, δεν έχειανάγκη πληρώσεως- αγιάζει, δεν αγιάζεται- κάνει θεούς, δεν θεώνεται αυτό πρός Εαυτό, και προς έκείνους με τους όποίους είναι ενωμένο, είναι πάντοτε το ϊδιο και απαράλλακτο-αόρατο, άχρονο, αχώρητο, άναλλοίωτο, υπεράνω από κάθε έννοια ποιότητας, ποσότητας και μορφής, άψηλάφητο, κινούμενο άφ' Έαυτοϋ, κινούμενο συνεχώς, έχοντας άφ' Εαυτού εξουσία, έχοντας άφ' Εαυτού δύναμη, παντοδύναμο (αν και ως προς την πρώτη αρχή, όπως ακριβώς όλα τα αναφερόμενα είς τον Μονογενή Υιό, έτσι και του Πνεύμα­τος ανάγεται εις τον Θεό Πατέρα).

 Είναι ζωή και πρόξενος ζωης, το φώς και χορηγεί φως, άφ' Έαυτού αγαθό και πηγή άγαθότητας. Πνεϋμα εύθές, ηγεμονικό, κύριο, αποστέλλει, θέτει όρια, κάνει τους ανθρώπους ναούς οίκους Του, οδη­γεί, ενεργεί όπως θέλει, διανέμει χαρίσματα. Είναι Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσέβειας, βουλής, δυνάμεως, φόβου, όσων έχουν απαριθμηθεί.

Δία του Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται ό Πατήρ και δοξάζεται ό Υιός,και από Αυτούς μόνο γνωρίζεται Αυτό, είναι δηλαδή τα τρία πρό­σωπα "Εν, μία είναι ή λατρεία καί ή προσκύνηση, μία ή δύναμη, ή τελει­ότητα, ένας ό αγιασμός. Και γιατί να μακρολογώ; Όλα όσα έχει ό Πατήρ, είναι του Υίοϋ, έκτός από την άγεννησία..Όλα όσα έχει ό Υίός, είναι του Αγίου Πνεύματος, έκτός από την γέννηση. Αυτά (τα ιδιώματα)όσο μπορώ βέβαια να εκφρασθώ με τον λόγο μου, δεν ξεχωρίζουν ουσίες, άλλ' ορίζουν την μία και ενιαία ουσία της θεότητας. 
Από το βιβλίο«Μιλάει ο Αγ.Γρηγόριος ο Θεολόγος(Αποστ.Διακονία)/proskynitis   

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Άκρως Ενδιαφέρον.