ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

Δώδεκα μέρες η γιορτή …

Νώντα Σκοπετέα
Στο χαρανάκι το μπρούτζινο το νερό λαμποκοπά . Καθρεφτίζει Ουρανό και στερέωμα που βοά την ευδοκία του Πατρός .
Στον πάτο του ασημίζουν τάλιρα και δεκάρικα …Ό,τι περισσεύει μα και ό, τι λείπει από του μόχθου και του ιδρώτα το πλέρωμα .

Ρίχνεται η δραχμούλα , με της ευχής την ελπίδα να αγιαστεί η ζωή σε γη και άνω Πόλη.

Στο πλάι του Παπά –Μιχάλη , παιδόπουλα με τα ρασάκια τους τα πορφυρά, σ΄αυλές και κατώγια , περβόλια και δακρυσμένα απ του τζακιού τις καπνιές δωμάτια .
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε !
Δεμένο το Σταυρολούλουδο απάνω στο ξύλο της ζωής . Για ελάχιστα βυθίζεται και ευθύς παντού σκορπά της ευλογία και την μαρτυρία της Αγαπητής Υιότητας .

Πρωτάγιαση και γιορτή τρανή . Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, ο Κύριος ξεσπαργανώνεται και τριάντα χρονών κατεβαίνει στον Ιερό τον ποταμό πριν αρχινίσει η δημόσιά Του δράση .
Κι εγώ μικρό παιδί σιμά στον Παπά . Μια στιγμή κράτησε κείνο το πρωινό στις ρούγες . Τριάντα χρόνια πριν σε μια εικόνα -ονειροδρόμιο . Αναζητώ συνέχεια κείνες τις δρόσους τις μοσχομύριστες. Νάματα Ιορδάνεια … Τότε νόμιζα πως εμένα με αγίασε πιότερο απ όλους …
Το βράδυ τα τρίτα κάλαντα , τα πιο φτωχά σε παράδες και μποναμά . Τα πιο πλούσια σε αλήθεια : Θεού Παιδί δύνασαι να βαπτίσεις Βαπτιστή ;

Πάλι μελαγχολώ όταν απόκριση δεν λαβαίνουμε στο φωτισμένο αρχοντόσπιτο ...

Δώδεκα μέρες η Γιορτή ! Και σήμερα μεγάλη !
Μην τα πληγώσεις τα παιδιά …Μην πεις μας τα παν άλλοι …
Θύμηση ευχή και ανεμελιά
Να που η γιορτή τελειώνει
Δεν ξεστολίζεται η ψυχή , μα ένα παιδί βουρκώνει …
Πέρασε και του Αη Γιαννιού ,
Σχολειό την άλλη μέρα
Στο καλαντάρι στάσου μπρος ,
Νέα χαρά καρτέρα !

Απόσπασμα από εκπομπή με τίτλο : Φώτα Χαρά και Αγιασμός

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

6.1.2017 -------Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει Σοι, Αγαπητόν Σε Υἱόν
ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ Σου ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τότε ἡ ἀλμυρὰ τῆς ἀπιστίας
θάλασσα ἔφυγε, καὶ Ἰορδάνης κάτω ῥέων ἐστράφη, πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν ἡμᾶς.
Ἀλλὰ τῷ ὕψει τῶν Θείων ἐντολῶν Σου, συντήρησον Χριστὲ ὁ Θεός, πρεσβείες
τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.ΑΜΗΝ.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ἐπεφάνης
σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ Φῶς Σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν
ἐπιγνώσει ὑμνούντάς Σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

Μεγαλυνάριον
Ἄφεσιν
πηγάζων τοῖς ἐξ Ἀδάμ, Ο τῆς ἀφθαρσίας, ἀνεξάντλητος ποταμὸς, ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ, βαπτίζεται θελήσει· ἀντλήσωμεν οὖν πάντες, ὕδωρ σωτήριον.ΑΜΗΝ.
XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.