ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας για το Άγιον Πάσχα 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017
https://dub120.mail.live.com/ol/clear.gifhttps://dub120.mail.live.com/ol/clear.gifἈγαπητοί μου πατέρες και ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,
«Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»! (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός).

Τό μέγα ζητούμενο στήν ζωή μας εἶναι ἡ χαρά! Ἀγωνιζόμαστε νά τήν ζήσουμε μέ τά οἰκεῖα πρόσωπά μας, μέ τήν δημιουργικότητά μας, μέ τίς ἐπιτυχίες μας! Πολλές φορές εἴμαστε ἕτοιμοι νά καταβάλουμε ὁποιοδήποτε τίμημα χρειαστεῖ, ἀρκεῖ νά εἴμαστε εὐχαριστημένοι! Νά καταπατήσουμε ἀξίες, νά μήν λογαριάσουμε πρόσωπα, νά χάσουμε τήν ταυτότητά μας! Σύνθημά μας εἶναι τό «νά περνᾶμε καλά»! Ἀκόμη καί στήν σχέση μας μέ τόν Θεό αὐτό ζητοῦμε. Ἡ παρουσία μας στήν Ἐκκλησία, ἡ συμμετοχή μας στά μεγάλα γεγονότα τῶν ἑορτῶν τῆς πίστεώς μας γίνεται ἕνα εὐχάριστο διάλειμμα ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς μας, τό ὁποῖο ὅμως, ἄν καί προσφέρει χαρά, δέν ἔχει συνέχεια! Κι αὐτό συμβαίνει διότι ἀφετηρία μας εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή, ὁ ἑαυτός μας καί ὄχι ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό! Καί ὅ,τι εἶναι ἀνθρώπινο, κοσμικό, ἐπίγειο νικιέται ἀπό τήν δύναμη τοῦ θανάτου!

«Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»! Ὑπάρχει
ὅμως τό μυστικό ἐκεῖνο τό ὁποῖο δίνει στήν χαρά διάρκεια αἰωνιότητος! Εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ! Μ’ αὐτήν ὁ Κύριός μας ἀπομάκρυνε ἀπό τήν ζωή μας τό κεντρί τοῦ θανάτου, τό ὁποῖο δηλητηριάζει κάθε ἔργο μας καί δέν μᾶς ἀφήνει νά κρατήσουμε τήν ὅποια χαρά!
Ὁ θάνατος μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ματαιότητα. Ἡ Ἀνάσταση μᾶς δείχνει ὅτι ὅπου ὑπάρχει ἡ πίστη στόν Χριστό καί στό θέλημά Του, κάθε ἔργο μας καταξιώνεται διότι μετρᾶ γιά τήν αἰωνιότητα! Ὁ θάνατος ἔχει μέσα του τήν ἁμαρτία, τόν χωρισμό ἀπό τόν Θεό καί τό αἴσθημα ὅτι «μποροῦμε μόνοι μας». Ἡ Ἁνάσταση μᾶς δείχνει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι μαζί μας, μᾶς συγχωρεῖ γιά τήν ὑπερηφάνειά μας, γιά ὅ,τι ἔχει σκοτίσει τόν νοῦ μας, γιά ὅ,τι μᾶς ἔχει κάνει νά μήν μοιραζόμαστε μέ τόν συνάνθρωπό μας αὐτό πού μᾶς δόθηκε καί αὐτό πού ἀποκτήσαμε!
Ὁ θάνατος μᾶς ὑποδεικνύει πώς ὅ,τι κι ἄν κάνουμε, τόν κόσμο κυβερνοῦν οἱ κάθε λογῆς Ἰσχυροί καί αὐτοί καθορίζουν τί ἔχει ἀξία καί τί ὄχι. Ἡ Ἀνάσταση μᾶς δείχνει ὅτι ἡ ὕπαρξή μας ἐλευθερώνεται ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ κακοῦ καί μποροῦμε νά ἐπιλέξουμε ἐμεῖς, ἐφόσον ἡ ψυχή μας εἶναι ἐλεύθερη, τί ἔχει ὄντως ἀξία καί νά ἐργαστοῦμε νά κρατήσει μέ τήν ἄσκηση, τήν προσευχή, τήν παραίτηση ἀπό τήν πρόταξη τοῦ δικοῦ μας θελήματος!  

«Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»! Τήν χαρά ἡ ὁποία διαρκεῖ τήν ζοῦμε στήν Ἐκκλησία! Δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἔθιμο τῆς παραδόσεώς μας ἡ Ἀνάσταση, ἀλλά ἡ κορυφαία διδασκαλία καί ἐμπειρία τῆς πίστεώς μας.
Εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος, ἔπαθε, σταυρώθηκε, ἐτάφη καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς γιά νά μᾶς καλέσει στό μυστήριο τῆς σχέσεως μαζί Του, μέ τόν τρόπο τῆς Ἐκκλησίας. Κρατοῦμε τίς ἀναμμένες λαμπάδες γιά νά δείξουμε ὅτι σέ Ἐκεῖνον εἶναι ἡ ἐλπίδα μας! Δίνουμε τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης ὁ ἕνας στόν ἄλλο διότι ἀποδεχόμαστε ὅτι ἡ σχέση μέ τόν Χριστό μᾶς κάνει νά βλέπουμε τόν πλησίον μας ὡς τήν χαρά μας! Στρώνουμε τό πασχαλινό τραπέζι γιά νά δείξουμε ὅτι ἡ Ἀνάστασή Του εὐλογεῖ τά πάντα, ἀκόμη καί τά ὑλικά!

Πρωτίστως ὅμως καλούμαστε νά μετάσχουμε στήν πνευματική τράπεζα τῆς Θείας Λειτουργίας, νά κοινωνοῦμε τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, γιά νά λαμβάνουμε ἀπό Αὐτόν τήν εὐλογία τῆς ἑνότητας, τῆς συγχωρήσεως, τῆς σωτηρίας ἀπό τόν θάνατο, δηλαδή τήν χαρά ἡ ὁποία δέν ἐξανεμίζεται στό ἐπίγειο, ἀλλά ἐκτείνεται στήν αἰωνιότητα!  


Ὁ Νικητής τοῦ Θανάτου νά εἶναι μαζί μας! Καί ἄς ἀποτελέσει ἡ Ἀνάστασή Του ἀρχή γιά τήν δική μας στόν τρόπο τῆς Ἐκκλησίας!  Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

Διάπυρος εὐχέτης σας προς τον Ἀναστάντα Κύριό μας,
Ὁ Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικός Πατέρας σας

+ Ὁ Κερκύρας, Παξῶν και Διαποντίων Νήσων
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: