ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Αὐτό κυρίως πρέπει νά προσέξουμε ἐμεῖς στίς πονηρές καί ἔσχατες αὐτές ἡμέρες...


"Αὐτό κυρίως πρέπει νά προσέξουμε ἐμεῖς στίς πονηρές καί ἔσχατες αὐτές ἡμέρες:

Ἡ νίκη εἶναι βεβαία, ἀλλά γι᾿ αὐτούς πού εἶναι ἕτοιμοι νά μαρτυρήσουν.

Καί τό μαρτύριο δέν εἶναι τόσο ἐξωτερικό γεγονός· εἶναι κυρίως ἐσωτερικό. Ὅσοι ἀξιώθηκαν νά μαρτυρήσουν καί σωματικά, ἀξιώθηκαν πρωτίστως νά μαρτυρήσουν ἐν πνεύματι.

 Οἱ ἀπόστολοι καί οἱ μάρτυρες πρῶτα ἔζησαν τό πνευματικό μαρτύριο καί ἔπειτα ἀξιώθηκαν νά μαρτυρήσουν καί σωματικά.

 Οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι πατέρες, ὅλοι χωρίς ἐξαίρεση, ἔζησαν τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως, τό ὁποῖο πολλές φορές εἶναι ὀδυνηρότερο τοῦ μαρτυρίου τοῦ σωματικοῦ.

 Αὐτοί οἱ ὅσιοι πατέρες εἶπαν γιά μᾶς, πού θά βρεθοῦμε στούς ἔσχατους καί πονηρούς αὐτούς καιρούς, ὅτι θά πειρασθοῦμε καί θά κινδυνεύσουμε πολύ.
Ὅσοι ὅμως θά ἀποδειχθοῦμε δόκιμοι, ὁ Θεός θά μᾶς θεωρήσει ὡς μάρτυρες "

π.Συμεών Κραγιοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: