ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

«Καί ἄν μόνος σου μείνεις, ἄν θέλεις νά εἶσαι μ᾿Εμένα, θά κάνεις αὐτό πού λέει τό Εὐαγγέλιο, ἄσχετα τί κάνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι.


" Δέν μᾶς ἐπιβάλλει ἡ κοινωνία τί σχέση θά ἔχουμε μέ τόν Θεό.
Ὁ Θεός φανερώνει τό θέλημά του, δίνει τίς ἐντολές του, καλεῖ τόν καθένα, ἀγαπᾶ τόν καθένα, ἑνώνεται μέ τόν καθένα.
Καί οὔτε λίγο οὔτε πολύ σοῦ λέει:
«Καί ἄν μόνος σου μείνεις, ἄν θέλεις νά εἶσαι μ᾿ ἐμένα, θά κάνεις αὐτό πού λέει τό Εὐαγγέλιο, ἄσχετα τί κάνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι».
Ὁ Χριστός, τότε πού ἦρθε στή γῆ καί δίδαξε τούς ἀνθρώπους, ἤξερε ὅτι, ὅταν περάσουν δύο χιλιάδες χρόνια, ἡ κοινωνία θά εἶναι ἔτσι ὅπως εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι θά νομίζουν ἔτσι ὅπως νομίζουν καί θά κάνουν ὅ,τι κάνουν.
Ὅμως ὁ νόμος του, ὁ λόγος του, ἡ ἐντολή του ἰσχύει γιά ὅλους τούς αἰῶνες· ἑπομένως καί γιά σήμερα.
Καί ἄν ἀκόμη ἐντελῶς μόνος σου μείνεις στόν ἀγώνα αὐτό, νά τηρεῖς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μήν ἐπηρεαστεῖς ἀπό τό τί κάνουν οἱ ἄλλοι.
Δέν τίθενται ἔτσι τά πράγματα.Ἀλλά πῶς; Ἐσύ καί ὁ Θεός "

π. Συμεών Κραγιοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: