ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ἄν πολεμεῖται ἤ θλίβεται κάποιος ἀπό ἕναν ἐμπαθή λογισμό καί τόν κάνει πράξη, δυναμώνει τό πάθος ἐναντίον του.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε΄
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΟΙ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Σ᾿ ΑΥΤΟΥΣ
Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά

Ἐρώτηση: Τί νά κάνω ἐπειδή δέν ἀντιμετωπίζω μέ τήν ἴδια ψυχική κατάσταση ὅλους τούς ἀδελφούς, ὅταν συναντιέμαι μαζί τους;

Ἀπόκριση: Δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχεις ἀκόμα τήν ἴδια ψυχική κατάσταση στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά τουλάχιστον προσπάθησε νά μή σκανδαλιστεῖς μέ κανένα, οὔτε νά προσέχεις σέ λόγο ἤ πράξη ἤ κίνηση ἀδελφοῦ πού δέν σέ ὠφελεῖ. 
Προσπάθησε καλύτερα νά οἰκοδομεῖς τόν ἑαυτό σου μέ τό καθετί, καί μήν ἐπιδιώκεις νά ἐπιδεικνύεσαι, μέ τά λόγια καί τά ἔργα σου, καί νά κενοδοξεῖς. Στά θέματα τῆς διατροφῆς καί τῆς ὁμιλίας σου, νά εἶσαι προσεκτικός καί ἀπαθῆς, μέχρι τήν παραμικρή λεπτομέρεια.
Μάθε ὅτι, ἄν πολεμεῖται ἤ θλίβεται κάποιος ἀπό ἕναν ἐμπαθή λογισμό καί τόν κάνει πράξη, δυναμώνει τό πάθος ἐναντίον του. Γιατί ὁ ἴδιος τό ἐνισχύει ἐναντίον του, σάν νά τοῦ δίνει δύναμη καί ὅπλα γιά νά τόν πολεμήσει καί νά τόν θλίψει περισσότερο. Ἄν ὅμως πάλι ἀγωνιστεῖ καί πολεμήσει τό λογισμό του καί κάνει καθετί γιά νά τόν ἀντικρούσει, ὅπως πολλές φορές εἶπα, ἐξασθενεῖ τό πάθος καί δέν ἔχει πιά δύναμη νά τόν πολεμήσει καί νά τόν θλίψει. Καί ἔτσι λίγο – λίγο, μέ τόν ἀγώνα του καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξεπερνάει τό πάθος.

Τῷ Θεῷ πρέπει κάθε δόξα τιμή καί προσκύνηση, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά» (ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε΄ σελ. 411)
Ἐκδόσεις «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»,

Ἱερά Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/09/blog-post_476.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: