ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Η ειρήνη του κόσμου και η ειρήνη του Θεού


Ό Χριστός είπε: εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν.
Η ειρήνη τού κόσμου τούτου εξαρτάται από τά γύρω πράγματα, δηλαδή λέμε: Γιά νά είμαι καλά πρέπει ή οικογένειά μου νά είναι καλά, οι δουλειές μου να είναι καλά, ή υγεία μου νά είναι καλά, ή πατρίδα μου νά είναι καλά, νά μήν έχουμε πολέμους και ακαταστασίες γιά νά είμαι καί εγώ καλά.


Η ειρήνη τού Θεού όμως δίδεται μέσα στήν 

καρδία τού ανθρώπου. Μπορεί όλα νά είναι χάλια καί όμως εσύ νά έχεις ειρήνη. Όχι ότι θά είσαι αναίσθητος, δέν είναι ή νιρβάνα τών ινδών, άλλο πράγμα είναι εκείνο. Αλλά είναι μία ειρήνη ή οποία δέν είναι αναισθησία, όχι, είναι ευαισθησία. Είναι πόνος, είναι πάθος, αλλά είναι ή παρουσία τού Χριστού. Είναι αυτή ή αίσθηση ότι ό Θεός είναι παρόν καί ό άνθρωπος είναι πραγματικά τέκνο Θεού καί βρήκε αυτή τήν πληρότητα τής ύπαρξής του.
π.Αθανάσιος Μητρ. Λεμεσού

Δεν υπάρχουν σχόλια: