ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020

Τρία ζητήματα για τον προφήτη Ηλία

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

1.Ο προφήτης Ηλίας δεν θεωρείται ένοχος φόνου , ούτε παρέβη την εντολή "ου φονεύσεις" όταν φόνευσε με το ίδιο του το χέρι τους ψευδοπροφήτες, αλλά μάλιστα αυτή του η πράξη θεωρείται ίσια δικαιοσύνη και αγία , γιατί ο Νόμος πρόσταζε οι ψευδοπροφήτες να θανατώνονται άμεσα για να εκλείπει το μίασμα στο Ισραήλ ( πλὴν ὁ προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐν ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτης ἐκεῖνος , δευτ. ιγ ' 5). Το ίδιο έπραξε και ο ιερέας Φινεές όταν θανάτωσε τους ασεβείς και αποσόβησε την θεϊκή οργή στο Ισραήλ και ο Κύριος όχι μόνο δεν τον κατηγόρησε αλλά υποσχέθηκε να συνάψει μαζί του διαθήκη ειρήνης( αριθμ ζ' 7 κ. εξ ) γιατί τήρησε τον νόμο με ιερό ζήλο.
Οι προφήτες κρίνονται βάσει του Νόμου της εποχής τους και όχι κατά το Ευαγγέλιο , όπως διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός στους δύο μαθητές στην Σαμάρεια (ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον· Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησε;στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην , λκ. θ' 54-56).
Δεν τίθεται θέμα φόνου.


2.Ο Προφήτης Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό , την νοητή κατοικία του Θεού, την θεϊκή κατάσταση , διότι στον Ουρανό ανέβηκε μόνο ο Υιός του Θεού, εκεί όπου πάντα υπήρχε αδιάστατος με τον Πατέρα από πάντα και απ' όπου κατέβηκε. Ο προφήτης ανέβηκε ως εις τον ουρανόν, δηλαδή σε μια κατάσταση αφθαρσίας και αγιότητας έτι σε ζωή, σε αδηλο τόπο γνωστό στον Θεό. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του ως δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας του Χριστού, αυτό μπορει να σημαίνει είτε ότι έγινε προάγγελος της δικής μας υπαντησης του Κυρίου εν νεφελαις εις αέραν με την ανάληψη του, είτε ότι πράγματι θα αποκαλυφθεί στον κόσμο για να προετοιμάσει την Δευτέρα Παρουσία. Με το τελευταίο συμφωνούν οι Πατέρες κατά την κατά γράμμα ερμηνεία της Γραφής. Είτε όμως με τον ένα είτε τον άλλο τρόπο ζει ακόμα ανάμεσα μας με έναν άγνωστο τρόπο.

3.Τέλος, τιμάται ως άγιος καίτοι δεν γεύτηκε ακόμα θάνατο , γιατί ο Θεός τον διατηρεί κατά κάποιον άγνωστο τρόπο στην αγιότητα και την τελειότητα, ώστε να μένει κατά χάρη ατρεπτος στην αμαρτία και μάλιστα στην τέλεια αυτή κατάσταση η οποία είχε ως συνέπεια τον τρόπο της θαυμαστής αρπαγής του .Απόδειξη ότι κατά την Μεταμόρφωση κοιτάζει κατά πρόσωπο την θεότητα όπως ακριβώς ο Μωϋσής, ο οποίος γεύτηκε θάνατο, και παρίσταται εκεί εκπροσωπώντας έτι ζωή τους ουράνιους Αγίους , ενώ οι μαθητές σαν τότε ακόμα ατελείς δεν αντέχουν την θέα και πέφτουν πρηνηδόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: