ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Το πρωί να στείλης ένα σακκί ζάχαρη κι’ ένα σακκί καφέ στην Αίγινα, στο σπίτι μου!Ο Άγιος Νεκτάριος στον Κανονισμό της Μονής είχεν ορίσει να πίνουν οι Μοναχές ένα καφέ το πρωί και ένα το απόγευμα. Αλλά στην Κατοχή 1941-1945, δεν υπήρχε ζάχαρη στην αγορά, ούτε καφές. Η Ηγουμένη έδωσε εντολή να πίνουν οι Αδελφές καφέ μόνον το πρωί όχι και το απόγευμα, διά να μη σωθή γρήγορα.
Εκείνο όμως το βράδυ παρουσιάσθηκε ο Άγιος στην Ηγουμένη και της είπε αυστηρά:
- Γιατί παραβαίνεις τις εντολές μου και δεν δίδεις καφέ και το απόγευμα στις Αδελφές;
- Μα, Άγιέ μου, δεν υπάρχει πουθενά ν’ αγοράσωμεν και διά να μη σωθή γρήγορα.
- Αυτή είναι δική μου δουλειά, πώς θα βρεθούν. Εγώ θέλω να γίνωνται οι εντολές μου, της είπε.
Το ίδιο εκείνο βράδυ εταξίδευε ένα πλοίο με καφέ και ζάχαρη. Ο Καπετάνιος βλέπει τον Άγιο στον ύπνο του και του λέγει:
- Το πρωί να στείλης ένα σακκί ζάχαρη κι’ ένα σακκί καφέ στην Αίγινα, στο σπίτι μου.
Το πρωί που ξύπνησε, ρώτησε το πλήρωμά του αν ήταν κανείς από την Αίγινα. Και πράγματι, υπήρχαν μερικοί. Τους διηγήθηκε τ’ όνειρό του. Αυτοί κατάλαβαν τότε αμέσως, ότι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος.
- Έχετε καμία εικόνα του; Τους ρώτησε.
Του έδειξαν μία. Ο Καπετάνιος ανεγνώρισε σε αυτήν τον άνθρωπο, που είδε στ’ όνειρό του. Την ασπάσθηκε. Την άλλη μέρα επήγε ένα αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις Αδελφές να κατέβουν στην παραλία, να παραλάβουν τρόφιμα. Κατάπληκτες οι Αδελφές κατέβηκαν και παρέλαβαν τον καφέ και την ζάχαρη!
Από το βιβλίο: ''Ο Άγιος Νεκτάριος'' του Αρχιμ. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου,
Εκδόσεις ''Ορθόδοξος Τύπος''.

Δεν υπάρχουν σχόλια: