ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

ΤΩ ΣΩΤΗΡΙ ΘΕΩ(Καταβασίες Κυριακή του Τυφλού)


ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ᾠδὴ α’
 Ἦχος πλ. α’

Τῷ Σωτῆρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι, καὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ καταποντίσαντι, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται.

ᾠδὴ γ’
Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, στερέωσόν μου τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ ὑμνεῖν, καὶ δοξάζειν σου τὴν σωτήριον Ἀνάληψιν.

ᾠδὴ δ’
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν, τῆς δυναστείας τοῦ Σταυροῦ σου, ὡς Παράδεισος ἠνοίγη δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐβόησα΄ Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

ᾠδὴ ε’
Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι Κύριε΄ Σῶσον ἡμᾶς, σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν.

ᾠδὴ ς’

Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος, ταφή μοι τὸ κῆτος ἐγένετο, ἐγὼ δὲ ἐβόησα, πρὸς σὲ τὸν φιλάνθρωπον, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου Κύριε.

ᾠδή ζ’
Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός, τοὺς ὑμνολόγους σῴσας Παῖδας, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ  τῶν πατέρων ἡμῶν.

ᾠδὴ η’
 Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον
Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, γεννηθέντα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων, σαρκωθέντα, ἐκ Παρθένου Μητρός, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾠδὴ θ’  
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!
ΣΗΜΕΡΑ, ΠΗΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ! πηγα σε 2 εσπερινους ...εναν νωρις στην ενορια και εναν μετα, μακρυα σε εναν εορταζοντα ιερο ναο! και γεμισα χαρα και με τις ψαλμωδιες...Στον Αγιο Κωνσ.νο ειχε και λαδακι Ευχελαιου και ολοι οι ανθρωποι χαμογελαστοι και εγκαρδιοι!!!!!!!!!!! Δοξα Τω Θεω !!! Ενιωσα μεγαλη ευλογια...
Και του χρονου, με υγεια, αν θελει ο Θεος. αμην.