ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

...ἀνάγεται δέ δι’ αὐτῶν ὁ νοῦς πρός θεογνωσίαν, ὥς περ καί διά τῶν θείων ναῶν καί τῶν ἱερῶν σκευῶν καί τῶν ἄλλων κειμηλίων...

Εκ τοῦ συνοδικοῦ τοῦ ἔτους 1017 βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
καὶ τῶν συνόδων τῶν ἐτῶν 814, 842 ἢ 843, 861, 867, 879-880


 [᾿Εκ τῆς συνόδου τοῦ 843] §10 :
"Τῶν τῷ λόγῳ ἁγιαζόντων τὰ χείλη, εἶτα τοὺς ἀκροατὰς διὰ τοῦ λόγου, εἰδότων τε καὶ κηρυσσόντων ὡς ἁγιάζεται μὲν ὁμοίως διὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων τὰ ὄμματα τῶν ὁρώντων, ἀνάγεται δὲ δι’ αὐτῶν ὁ νοῦς πρὸς θεογνωσίαν, ὥς περ καὶ διὰ τῶν θείων ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν καὶ τῶν ἄλλων κειμηλίων, αἰωνία ἡ μνήμη τρεις"

Δεν υπάρχουν σχόλια: