ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Όσο περισσότερο ενωνόμαστε με τον συνανθρωπο,τόσο περισσότερη είναι η ένωσή μας με το Θεό


Φαντάσου έναν κύκλο σημειωμένο πάνω στο χώμα, λέει ό Δωρόθεος. Υπόθεσε ότι ό κύκλος είναι ό κόσμος καί ότι το κέντρο του κύκλου είναι ό Θεός. Ένας αριθμός γραμμών οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο καί αυτές οι γραμμές αντιπροσωπεύουν τους δρόμους της ζωής πού οί άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν. Στήν επιθυμία τους να πλησιά­σουν το Θεό οί άγιοι προχωρούν ακολουθώντας αυτές τίς γραμμές προς το κέντρο του κύκλου. 'Ετσι, όσο πιο πολύ προχωρούν τόσο πιο πολύ πλησιάζουν ό ένας τον άλλο καί το Θεό. "Οσο πιο κοντά έρχονται στο Θεό τόσο πιο κοντά έρχονται στον άνθρωπο. Αυτή είναι ή φύση της αγάπης, όσο πιο πολύ ενωνόμαστε με το συνάνθρωπο τόσο περισσότερη είναι ή ένωση μας με το Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: