ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018

«Συνέλθω σοι, τέκνον ἤ μείνω σοι μᾶλλον;»


«Ὢ θαύματος καινοῦ! ὢ τεραστίου ξένου! πῶς νέκρωσιν ὑπέστη, ἡ ζωηφόρος Κόρη, καὶ τάφῳ νῦν καλύπτεται;» ἀναρωτιέται ὁ ὑμνωδός στά προεόρτια.

Τῆς θεόπαιδος Κόρης, ἣν Ἄννα συνέλαβε,
Τῆς τριετιζούσης δαμάλεως ἡ ὁποία «ἐν ναῷ ἁγίῳ, ὡς ἁγία ἀφιερωθῆναι ἐν χερσί Ζαχαρίου»,
Τῆς δούλης Κυρίου Κεχαριτωμένης Μαρίας, τῆς εὐλογημένης «ἐν γυναιξί»,
Τῆς Ἀσπόρως κυησάσης,
Τῆς παρθενικῶς τεκούσης Μητρός τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
σήμερον ἑορτάζομεν τήν Κοίμηση!


 Αὐτὸ τὸ μέγα γεγονός τὸ ὁποῖο μποροῦμε νά προσεγγίσουμε μέσα ἀπό τήν ἱερή ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, μαρτυροῦν οἱ «αὐτόπται τοῦ Λόγου καί ὑπηρέται» ἅγιοι Ἀπόστολοι καί Ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι συνήχθησαν ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς, οἱ αὐτήκοοι καί αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας.

Οἱ «περικυκλοῦντες τήν κλίνην» μετά «συγγενοῦς οἱκειότητος» ὑμνολογοῦν τήν Παναγία, ἡ ὁποία μεταβαίνει «ἐκ ζωῆς εἰς Zωήν». 
Μέ τήν χαρά τῶν ἁγίων προσμένουν τόν Κύριο, ἀλλὰ καὶ μέ ἀνθρώπινη συγκίνηση ἔμπροσθεν τῆς κεκοιμημένης Παναγίας. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος θὰ μεταβεί ὡς βασίλισσα στά χέρια τοῦ ἠγαπημένου της Υἱοῦ «ἐν ἰματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη πεποικιλμένη» (Ψαλμ. 44:10) καὶ ἔτσι ἀπαντᾶ τελικῶς σ’ ἕνα ἐρώτημα, τό ὁποῖο ἔχει διατυπωθεῖ καί ἔχει μείνει ἀνοιχτό ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή ὅπου «Τόν ἴδιον ἄρνα ἡ ἀμνάς» Παναγία «θεωροῦσα» Τόν ρωτᾶ: «Συνέλθω σοι, τέκνον ἤ μείνω σοι μᾶλλον;». Νά ἔρθω μαζί σου παιδί μου ἥ καλύτερα νά μείνω; (κοντάκιο Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ).
Καὶ ἡ ἀπάντηση δίνεται σήμερα ἀπό τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς: «Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Ἡ Παναγία γέννησε τόν Θεό ἀλλά καί ἔμεινε Παρθένος.
Κοιμήθηκε καί ἀνεχώρησε γιά τόν οὐρανό ἀλλά καί δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο γενόμενη Μεσίτρια.
Γέννησε τήν Ζωή τοῦ κόσμου σάν μητέρα καί ἐπέστρεψε στό Ζωοδότη ἀλλά καί δέν ξεχνᾶ τούς ἀνθρώπους Της, αὐτούς πού ζητοῦν καί Τήν παρακαλοῦν γιά νά πρεσβεύει στόν Υἱό της τῇ βοήθειά Του γιά τήν σωτηρία τους.

Γ. Ἀνανιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: