ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω

Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας χαρά, άφού μας φέρνει στην ποθεινή ουράνια πατρίδα και στην απολύτρωση.

Στήν ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως ο Χριστός ονομάζεται Υιός του ανθρώπου,για να φανεί ότι και σ'αυτή την κρίσιμη ώρα,της άνταποδόσεώς Του της δικαίας, είναι γεμάτος τρυφερή αγάπη και συμπάθεια προς την πάσχουσα ανθρωπότητα
Μας δηλώνει μάλιστα ό Ιδιος ότι ή βασιλεία Του έχει ετοιμασθεί για τα παιδιά Του -τους ανθρώπους- από καταβολής κόσμου Ή κόλαση δεν ετοιμάσθηκε για τους ανθρώπους, άλλα «τω διαβόλω και τοϊς άγγέλοις αυτόν».
"Απαραίτητη προϋπόθεση της εισόδου στον Παράδεισο, ή αγάπη! «Ό Θεός αγάπη εστί» (Α' Ίωάν. δ', δ). Και είπε Κύριος, «έμοί μαθηταί έστε,εάν άγάπην έχητε εν άλλήλοις» (Ίωάν, ιγ', 35). Είναι ή εντολή, την οποία το πνεύμα του ζώντος Θεού γράφει «ουκ εν πλαξι λιθίναις, άλλ' εν πλαξι καρδίαις σαρκίναις» (Β' Κορ. γ', 3).
Ή μη τήρηση της εντολής της αγάπης εκ μέρους των ανθρώπων κάμει τον Κύριον να παραπονείται «...ως απέχει ό ουρανός από της γης, όντως απέχει ή οδός μου από των οδών υμών και τα διανοήματα υμών από της διανοίας μου» (Ησ. νε', 8-9).
Ό Υιός του Θεοϋ μας επισκέφθηκε και ήλθε σε μας, μας προσέλαβε και έγινε και Υιός του ανθρώπου. Με την αγάπη Του και τη θυσία Του έσεισε όλο τον κόσμο και τον έσωσε.
Όποιος από μας γεύθηκε το πνεύμα του Χριστού,δεν μπορεί να αποφύγει τη συνάντηση με τον ωκεανό της ανθρώπινης δυστυχίας. "Οσο βαθύτερα ή αγάπη,ακόμη περισσότερο άμετρος ό πόνος'' ("Αγιος Σιλουανός).
Αντίθετα, όπως φαίνεται στην περικοπή,είναι ένοχος έκείνος που δεν κάμει το αγαθό και κατακρίνεται ως άκοινώνη-ος."Οποιος φυλακίζεται από το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και το θανάσιμο εναγκαλισμό του εγωκεντρικού ατομισμού, κλείνει τα μάτια του και δεν βλέπει το συνάνθρωπο του και τις αναρίθμητες δυστυχίες του. Αυτός δεν έχει μερος μετά του Θεοϋ.
Το Ευαγγέλιο γκρεμίζει τα τείχη της λίθινης καρδιάς μας και μας ανοίγει τους ατέρμονες ορίζοντες της αγάπης. Εάν το ένωτισθούμε, με χαρά θα περιμένουμε εκείνη την ήμερα και με λαχτάρα θα λέμε:
«'Αμήν, έρχου Κύριε 'Ιησού».
Του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: