ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Υμνος αγγέλων και ανθρώπων

Στόν τρισάγιο ϋμνο της Θείας Λει­τουργίας ανυμνούμε το Θεό ως Τριάδα, όπως μας δίδαξε ή επιφάνεια του Σωτήρος. Ό ύμνος αυτός έχει παραληφθεϊ μερικώς από τους αγγέλους και μερικώς από το βιβλίο των ιερών ψαλμών του προφήτου. Συγκεντρώθηκε λοιπόν από την Εκκλησία του Χριστοϋ καί αφιερώθηκε στην Άγια Τριά­δα. 
Πραγματικά, το «άγιος», έκφωνούμενο τρεις φορές, ανήκει στους αγγέ­λους (όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ησαΐα καί στην Αποκάλυψη του Ιωάν­νου), ενώ το «Θεός» καί «ισχυρός» καί «αθάνατος» ανήκει στον μακάριο Δαυ­ίδ, που λέει «έδίψησεν ή ψυχή μου προς τον Θεόν τον ίσχυρόν, τον ζώντα». Το να δεχθεί καί να συνδέσει μεταξύ τους τα προηγούμενα στοιχεία καί να προσθέσει την ικεσία «ελέησε μας» ανήκει στην Εκκλησία, στο καθίδρυμα όσων αναγνωρίζουν καί κηρύτ­τουν τον ένα Θεό ως Τριάδα. Δείχνεται έτσι, άφ' ενός μεν ή συμφωνία της Πα­λαιάς Διαθήκης προς την Καινή, άφ' έτερου δε ότι με την επιφάνεια του Χρι­στού, του ύπερουρανίου καί επιγείου, οι άγγελοι καί οί άνθρωποι έγιναν μία Εκκλησία. Γι' αυτό, μετά την παρουσία­ση καί είσοδο του Ευαγγελίου, ψάλ­λουμε τούτον τον ϋμνο, σαν να κραυ­γάζουμε ότι Εκείνος πού έπεδήμησε σε εμάς, μας τοποθέτησε δίπλα στους αγγέλους, μας έταξε σε εκείνον το χο­ρό.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
Εκ του έργου του «Εις την Θείαν Λειτουργίαν
Φιλοκαλία,Τόμος 22

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο.