ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Κυριακή Θ Ματθαίου


Πολλές φορές οι Πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν περί Αυτής και την παρομοίασαν με νοητό πλοΐο, κατευθυνόμενο προς τον εύδιο λιμένα της επουρανίου Βασιλείας.
Αυτή την εικόνα ξαναφέρνει στη σκέψη μας το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, πού αναφέρεται στην επικίνδυνη περιπέτεια των μαθητών στη θάλασσα, άπ' την οποία τους διέσωσε ό Ιησούς, εμφανισθείς και περί­πατων επί των κυμάτων,
Ή πορεία του σκάφους της Εκκλησίας χαράσσεται μέσα στην τρικυμιώδη και πάντοτε αλμυρά θάλασσα του βίου τούτου, στον κλύδωνα των ποικίλων πειρασμών και θλίψεων και διωγμών.
Όσοι ανήκουμε στο πλήρωμα Της, συχνότατα υπο­φέρουμε από τη ναυτία της τρικυμίας, πού δημιουργούν τα ρεύματα, οι θύελλες και οι μπόρες των επιθέσεων, αλλά και οι δικές μας ανθρώπινες αδυναμίες. Νομίζουμε μάλιστα κάποτε ότι πιστεύουμε μόνοι μας, άφοΰ ό θειος πλοηγός «απουσιάζει».
Ή πραγματικότητα φυσικά αποδεικνύει ότι Εκείνος είναι παρών και επεμβαίνει σωστικά στην ώρα Του.
"Ακόμη κι όταν έμεϊς Τον θεωρούμε φάντασμα, όπως οι μαθητές Του, και Τον προκαλούμε να αποδείξει ότι είναι στοργικός και παντοδύναμος, Εκείνος απλώνει το χέρι Του και μας ανασταίνει από τον βυθό της άπογνώσεως.
Ό ιερός Χρυσόστομος, σε δύσκολη ώρα της διακο­νίας του, γράφει: «...έγειρέσθω τα κύματα του Ιησού το πλοϊον καταποντίσαι ουκ ισχύει... Χριστός μετ' έμοϋ και τίνα φοβηθήσομαι; Καν κύματα κατ' έμοϋ διεγείρεται, καν πελάγη, καν αρχόντων θυμοί. Αεί γαρ λέγω, Κύριε το σόν θέλημα γενέσθω,μη ό,τι ό δείνα, άλλ' ει τι συ βούλει...».
Δεν είναι άστοχο να καυχώμεθα Οτι «ή Εκκλησία κλυδωνίζεται, άλλ' ου καταποντίζεται· χειμάζεται, άλλα ναυάγιον ούχ υπομένει».
Είναι όμως σωτήριο να προσηλώνουμε το βλέμμα μας στον Κύριο (τον πηδαλιούχο) της Εκκλησίας, πού ταυ­τοχρόνως είναι και ό Κύριος της Ιστορίας!

Αρχιμ.Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: