ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΟΡΤΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-Ο Σταυρός άνθηση της αλήθειας


Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, αγαπητοί μου αδελφοί, λέει για την σημερινή μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τα εξής:
«Είναι καλή και θεάρεστη εορτή εκεί όπου εορτάζει μαζί μας ο Χριστός, όπου τελούνται οι εορτές Του και τιμώνται οι θείες Γραφές. 
Εορτάζει μάλιστα μαζί μας ο Χριστός εκεί όπου είναι οι άνθρωποι συναγμένοι στο όνομά του με αγάπη, μακριά από κάθε έχθρα και υποκρισία. 
Εορτάζει μαζί μας ο Χριστός εκεί όπου υπηρετούνται οι φτωχοί, όπου παρηγορούνται οι ορφανοί, όπου ανακουφίζονται οι ξένοι.
 Εορτάζει μαζί μας ο Χριστός εκεί όπου τιμάται ο Θεός με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά άσματα. Ας τιμήσουμε τις εορτές του Κυρίου μας όχι πανηγυρικά, αλλά θεϊκά, όχι κοσμικά, αλλά υπερκόσμια.

Με τον Σταυρό του Κυρίου η αλήθεια ανθίζει, όπως ακούμε να λέει ο Απόστολος: «Τα παλιά πέρασαν πια. Ναι, όλα έχουν γίνει καινούρια» (Β’ Κορ. 5, 17). Η πλάνη των ειδώλων έχει καταργηθεί, ο θάνατος έχει λαφυραγωγηθεί, η αιχμαλωσία στον Άδη έχει ανακληθεί, τα παλάτια της πλάνης της πολυθεΐας έχουν συντριβεί, ο άνθρωπος έχει ελευθερωθεί, ο Θεός βασίλευσε, η κτίση ευφραίνεται, ο σταυρός τον οποίο προσκυνούν όλα τα έθνη και οι λαοί, και οι φυλές και οι γλώσσες, κυβερνά. 
Ο Σταυρός στον οποίο και εμείς καυχιόμαστε μαζί με τον μακάριο Παύλο λέγοντας: «Εμείς ποτέ να μην καυχηθούμε για άλλο τίποτε, παρά μόνο για τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Γαλ. 14,6). Γι’ αυτό ας έχουμε τον ζωοποιό σταυρό και στις πόρτες μας και στο μέτωπό μας και στα μάτια μας και στο στόμα και στο στήθος και σε όλα τα μέλη μας. Αυτόν ας μεταφέρουμε μαζί μας και ας οπλιζόμαστε μ’ αυτόν που είναι το ανίκητο όπλο των χριστιανών, ο νικητής του θανάτου, η ελπίδα των πιστών, το φως των περάτων, ο ανοίκτης του παραδείσου, ο καθαιρέτης των αιρέσεων, το στήριγμα της ορθόδοξης πίστης, το μεγάλο φυλακτήριο των πιστών, το σωτήριο καύχημα της Εκκλησίας.

Ο Σταυρός κατάργησε την πλάνη των ειδώλων. Φώτισε όλη την οικουμένη. Εξαφάνισε το σκοτάδι και ξανάφερε το φως. Συνάζοντας τα έθνη από τη δύση και το βορρά και το νότο και την ανατολή, τα ένωσε με αγάπη σε μία Εκκλησία και σε μία πίστη και σε ένα βάπτισμα.
Ο Σταυρός είναι η ανάσταση των νεκρών, είναι η ελπίδα των χριστιανών, το στήριγμα των χωλών, η παρηγοριά των φτωχών, το χαλινάρι των πλουσίων και το γκρέμισμα των υπερηφάνων, το τρόπαιον εναντίον των δαιμόνων και ο παιδαγωγός των νέων, ο πλούτος των εμπόρων, η ελπίδα των απελπισμένων, ο κυβερνήτης όλων εκείνων που ταξιδεύουν στη θάλασσα, το λιμάνι εκείνων που βρίσκονται στην θύελλα, το τείχος εκείνων που πολεμούνται, ο πατέρας των ορφανών και ο σύμβουλος των δικαίων, η παρηγοριά των θλιβομένων, ο φύλακας των νηπίων, η κεφαλή των ανδρών, το στεφάνι των γερόντων, το φως εκείνων που βρίσκονται στο σκοτάδι, το μεγαλείο των βασιλέων και ο εκπολιτισμός των βαρβάρων, η ελευθερία των δούλων και η σοφία των αγραμμάτων, το κήρυγμα των προφητών, ο συνοδοιπόρος των αποστόλων, το καύχημα των μαρτύρων, η σωφροσύνη των παρθένων και η χαρά των ιερέων, το θεμέλιο της Εκκλησίας και η ασφάλεια της οικουμένης, το γκρέμισμα των ναών των ειδώλων και το σκάνδαλο των Ιουδαίων.
 Είναι η δύναμη των αδυνάτων και ο γιατρός των αρρώστων, η κάθαρση των λεπρών και η ανόρθωση των παραλύτων, το ψωμί των πεινασμένων και η πηγή των διψασμένων, η ενθάρρυνση εκείνων που μονάζουν και η σκέπη εκείνων που γυμνητεύουν.
 Ο ίδιος ο Τίμιος Σταυρός πρόκειται να εμφανισθεί ξανά πρώτος στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ως τίμιο και ζωοποιό και σεβαστό και άγιο σκήπτρο του μεγάλου βασιλιά Χριστού, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου που είπε ότι «θα φανεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου» (Ματθ. 24, 30). Αυτός λοιπόν πρόκειται να φανεί πρώτος στον ουρανό με όλη τη στρατιά των Αγγέλων, φωτίζοντας όλη τη γη από τη μια άκρη στην άλλη, περισσότερο από τη λάμψη του ήλιου, και προμηνύοντας την παρουσία του Δεσπότη Χριστού». 
Ας τον γιορτάσουμε λοιπόν με νηστεία, προσευχή και μίμηση των βιωμάτων που προκύπτουν από αυτόν, ζητώντας τη ευλογία του Χριστού μας στη ζωή μας! Χρόνια πολλά κι ευλογημένα! Αμήν!
Από το γραπτό κήρυγμα της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Sου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν Sου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ Sὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ Sου πολίτευμα.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ Sου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς Sου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει Sου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν Sήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον Tρόπαιον.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τοῦ Σταυροῦ Sου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν Φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν Aὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων· Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ πίστει προσελθόντι Sοι Ληστῇ· καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν Sοι, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας· Ἡμάρτομεν, πάντες τῇ εὐσπλαγχνίᾳ Sου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς. (Δίς)

Ἕτερον ΚάθισμαἮχος πλ. β’.
Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Σταυροῦ Sου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ κατέπιε πόθῳ ᾍδης, ἀπήμεσε τρόμῳ· ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν Sου Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν Sε, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς. (Δίς)

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.
Προδιετύπου μυστικῶς πάλαι τῷ χρόνῳ, ὁ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, Σταυροῦ τὸν τύπον, ὡς τὰς χεῖρας ἐξέτεινε σταυροφανῶς Σωτήρ μου· καὶ ἔστη ὁ ἥλιος ἕως ἐχθρούς, ἀνεῖλεν, ἀνθισταμένους Sοι τῷ Θεῷ· νῦν δὲ οὗτος ἐσκότισται, ἐπὶ Σταυροῦ Sε ὁρῶν, θανάτου κράτος λύοντα, καὶ τὸν ᾍδην σκυλεύοντα.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.
Ἐν Παραδείσῳ με τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ τῇ γεύσει, ὁ ἐχθρὸς εἰσφέρει νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς Zωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς· ὃν ὁρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως ἀνακράξωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός Sου. (Δίς)

Ὁ Οἶκος
Ὁ μετὰ τρίτον οὐρανὸν ἀρθεὶς ἐν Παραδείσῳ, καὶ ῥήματα τὰ ἄρρητα καὶ Θεῖα, ἃ οὐκ ἐξὸν γλώσσαις λαλεῖν, τὶ τοῖς Γαλάταις γράφει, ὡς ἐρασταὶ τῶν Γραφῶν, ἀνέγνωτε καὶ ἔγνωτε. Ἐμοί, φησί, καυχᾶσθαι μὴ γένοιτο, πλὴν εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ Σταυρῷ τῷ τοῦ Κυρίου, ἐν ᾧ παθών, ἔκτεινε τὰ πάθη. Αὐτὸν οὖν καὶ ἡμεῖς βεβαίως κρατῶμεν τοῦ Κυρίου τὸν Σταυρὸν καύχημα πάντες· ἔστι γὰρ σωτήριον ἡμῖν τοῦτο τὸ ξύλον, ὅπλον εἰρήνης ἀήττητον τρόπαιον....ΑΜΗΝ