ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Μήνυμα Μητροπολίτου Κερκύρας κ.Νεκταρίου προς τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Αποτέλεσμα εικόνας για νεκταριος κερκυρα
ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες,

Ἕνα μεγάλο ἐρώτημα τό ὁποῖο, καθόλη τήν διάρκεια τῆς σχολικῆς ζωῆς, ἀπασχολεῖ καί ἐσᾶς καί τούς ἐκπαιδευτικούς σας, εἶναι τό «Τί ζητῶ ἀπό τόν ἑαυτό μου στό σχολεῖο;».

Τό ἐκπαιδευτικό σύστημα, ἀκολουθῶντας τήν παράδοση τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ἀλλά καί προσπαθῶντας νά σᾶς δώσει την εὐκαιρία νά προσαρμοστεῖτε στά νέα δεδομένα τοῦ κόσμου καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, θέλει ἕνα σχολεῖο πού νά προσφέρει γνώση μέ εὐχάριστο τρόπο, πού νά κεντρίζει τό ἐνδιαφέρον σας, πού νά σᾶς βοηθᾶ νά ἔρθετε σέ ἐπαφή μέ τό παρελθόν μας, ἀλλά καί νά χτίσετε ὄνειρα γιά τό αὔριο. Αὐτός ὁ δρόμος ἔχει τά εὐχάριστα καί τίς δυσκολίες του. Ὅμως δέν δίνει τήν τελική ἀπάντηση στό ἐρώτημα, διότι καμία γνώση δέν μπορεῖ νά ὑποκαταστήσει τά πρόσωπά σας! Ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά σας καλεῖστε νά προσλάβετε, νά κρίνετε ἤ καί νά ἀπορρίψετε ὅ,τι σᾶς δίνει τό σχολεῖο, νά ἀπαντήσετε στήν σχολική σας καθημερινότητα, στίς σχέσεις σας μέ τούς καθηγητές καί τούς συμμαθητές σας, στό ποιοί ἄνθρωποι θά γίνετε!

Ἡ Ἐκκλησία μας ὡστόσο θέλει σήμερα, ἀφοῦ τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἀφοῦ δηλαδή προσευχήθηκε στόν Θεό νά σᾶς δώσει φώτιση καί δύναμη στόν ἀγῶνα σας, νά μοιραστεῖ μαζί σας τήν ἀπάντηση που ἔδωσε στό ἐρώτημα μία μεγάλη πνευματική μορφή τῆς Πίστης καί τῆς Ἱστορίας, ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἄς ἀκούσουμε ὅλοι τί ἔχει νά μᾶς πεῖ αὐτός πού γνώριζε ὅσο κανείς ἄλλος τόν δικό μας ἀρχαῖο ποιητή τόν Ὅμηρο, ἔγραφε ποίηση, ἦταν φιλόσοφος, ἦταν διδάσκαλος γιά τούς ἀνθρώπους τόσο στήν σχέση τους μέ τόν Θεό ὅσο καί στήν σχέση τους μέ τόν πλησίον τους, ἦταν ἡγέτης τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἴδια στιγμή ἕνας ἁπλός καί ταπεινός ἄνθρωπος.

«Ἡ παιδεία εἶναι τό πρῶτο ἀγαθό πού διαθέτουμε».

«Ἡ παιδεία στήν ἀρχή φαίνεται νά προκαλεῖ ὄχι χαρά ἀλλά δυσφορία, λόγω τοῦ κόπου πού πρέπει νά καταβάλει ὁ μαθητής. Ἀργότερα ὅμως κάνει τόν μαθητή νά αἰσθάνεται εἰρήνη στήν καρδιά του καί τόν σώζει ἀπό τό κακό, γιατί βοηθᾶ τήν ψυχή νά καθαριστεῖ ἀπό τά ἐλαττώματά της».

«Ἡ παιδεία βοηθᾶ τούς νέους νά γίνουν σοφοί, ὅταν τούς διδάσκει ὄχι νά λένε πολά, ἀλλά νά παρουσιάζουν μέ τήν ζωή τους πολλά, νά γνωρίζουν τόν ἑαυτό τους καί νά μήν ὑπερηφανεύονται»!

«Ἡ παιδεία εἶναι ὅπλο γιά νά μάθουμε στή ζωή μας νά εἴμαστε δίκαιοι»!

Μέσα ἀπό αὐτήν τήν παιδεία λοιπόν σᾶς εὐχόμαστε νά προσπαθήσετε νά δώσετε τήν δική σας ἀπάντηση στό τί ζητᾶτε ἀπό τό σχολεῖο. Ἀξίζει νά ἀρχίσετε ἀπό τόν κόπο καί τήν γνώση καί νά περάσετε στό νά γίνετε ἄνθρωποι πού θά ἀγαπᾶτε τήν δικαιοσύνη, τήν ἀλήθεια, τήν συνέπεια λόγων καί ἔργων, πού θά γνωρίζετε τόν ἑαυτό σας καί θά παλέψετε ἐναντίον κάθε μορφῆς κακοῦ πού ταλαιπωρεῖ τόν κόσμο καί τίς σχέσεις μας! Αὐτή τήν παιδεία θέλει ἡ Ἐκκλησία καί τήν ζεῖ στήν παράδοσή μας, στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων μας!

Ἄς εἶναι λοιπόν καλή κι εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά! Νά μάθετε, νά ἀπαντήσετε, νά μήν λησμονήσετε, μαζί μέ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς σας, ποιοί εἴμαστε καί τί ζητοῦμε ἀπό τό σχολεῖο καί τήν ζωή μας!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
†Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: