ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

Δασταγέρδη...

...Ὅπου ὁ Ἡράκλειος σὰν σήμερα, 3 Ἰανουαρίου τοῦ 628, ἐπαναλαμβάνει τὸ κατόρθωμα τοῦ Ἀλέξανδρου 958 ἔτη μετά, καὶ εἰσέρχεται νικητὴς στὴν πρωτεύουσα τῶν Περσῶν, τοῦ, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, αἰώνιου συμβόλου τῆς Ἀσίας.
southwestern_part_of_the_sasanian_empire
Καὶ γράφει ὁ Γεώργιος Πισίδης:
Σθλάβος γὰρ Οὕννῳ καὶ Σκύθης τῷ Βουλγάρῳ
αὖθις τε Μῆδος συμφρονήσας τῷ Σκύθῃ.
μίαν καθ’ ἡμῶν ἀνεκίνησαν μάχην.
Ἔκλειψιν ἔσχεν ἡ θεὸς τῆς Περσίδος,
Ἔκλειψιν ἔσχε καὶ λόγῳ καὶ πράγματι
Χαῖρε, στρατηγὲ τῶν ἐνόπλων δακρύων,
Τῶν πυρπολούντων τὸ θράσος τὸ βάρβαρον·
Ὅσον γὰρ ἁπλοῖς τὰς ῥοὰς τῶν ὀμμάτων,
Τοσοῦτον εἴργεις τὰς ῥοὰς τῶν αἱμάτων
Τόξον γὰρ εἶχες τοῦ Θεοῦ τὴν ἐλπίδα
Τομώτερον τρέχουσαν ἀστραπῆς τάχους
Ἀγαλλιάσθω πᾶς χορὸς τῶν ἀστέρων
Τὸν ἀστρόδουλον [Χοσρόη] δεικνύων πεπτωκότα
Σκίρτησον, αἰθήρ· ὁ κρατῶν Περσοκράτης
ὁ πυρσολάτρης ἐζοφώθη Χοσρόης
Τέτοιοι ἦταν οἱ Ἕλληνες κάποτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: