ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Ὁ Ἅγιος Παρασκευᾶς ὁ Νεομάρτυρας ὁ Τραπεζοῦντιος(1 Μαρτίου 1659)

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Παρασκευᾶς καταγόταν ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλεως. Μαρτύρησε τὸ ἔτος 1659 στὴν Τραπεζούντα δι’ ἀπαγχονισμοῦ. Τὸ ἱερὸ λείψανο αὐτοῦ ἐνταφιάσθηκε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀνακομίσθηκε στὴ μονὴ Θεοσκεπάστου Τραπεζοῦντος.


Το Συναξάριον
Ούτος ό άγιος νεομάρτυς Παρασκευάς ην τις των περιφανών πολιτών και αρχόντων τής περικλύτου εύξεινοποντικής μεγαλουπόλεως και πρωτευούσης Τραπεζούντος. Όμολογήσας ούν εν αύτη το μέγα μυστήριο τής του Δεσπότου ημών Χριστού θείας Οικονομίας, άχθείς ενώπιον των εντοπίων τής αγαρηνών πλάνης υπέρμαχων, και κρεμασθείς απηγχονίσθη τη 1η του μηνός Μαρτίου του σωτηρίου έτους 1659 εις την εαυτού γενέτειραν. Το μαρτυρικό και τίμιο λείψανο αυτού αποκρεμάσαντες οι ευλαβείς χριστιανοί παρέλαβον εν χαρά ψυχής και έθαψαν έντίμως εντός του ιερού ναού του αγίου Γρηγορίου Νύσσης· μετά δε χρόνους την, κατά τα ημετέρα εκκλησιαστικά ειωθότα, ανακομιδή ποιήσαντες, φύλαξαν τούτο μετ’ εύλαβείας εις την περιώνυμον Ίεράν Μονήν τής Παναγίας Θεοσκεπάστου Τραπεζούντος.

Η ακολουθία του αγίου ποιηθείσα έν Αγιω Ορει του Αθωνος υπό Αθανασίου Ιερομόναχου Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια: