ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Κυριακή Ζ Ματθαίου


Ανίκανοι να χαρούν μαζί με τους πολλούς οι Φαρισαίοι τα παράδοξα και λυτρωτικά θαύματα του Χρίστου, προτιμούν και πάλι την προσφιλή τους τακτική, της διαβολής (κατά) του αντιπά­λου. Δεν το σκέπτονται μόνον, το λέγουν - το διακηρύσσουν: «εν τω άρχοντι των δαιμονίων έκβάλλεί τα δαιμόνια» (Ματθ. θ', 34).
Ή γλώσσα τους μεστή του θανατηφόρου δηλη­τηρίου, το όποιο παράγει ό φθόνος, διασπείρει συκοφαντίες, με σκοπό να δημιουργήοη επιφυλάξεις και αμφιβολίες εις βάρος του θαυματοποιού Κυρί­ου, ώστε να ακύρωση την σωτήρια σκοπιμότητα των θαυμάτων, την πίστη δηλαδή στο πρόσωπο και την αποστολή Του άφ' ενός, και να διαφύλαξη προς όφελος τους ασφαλώς τα «κεκτημένα» κυριαρχικά δικαιώματα, επί και εις βάρος του λάου, άφ' ετέρου.
«Ρύσαι Κύριε, τοιαύτης απανθρωπιάς τάς ψυχάς ημών».
Αστήρικτη και εντελώς παράλογη ή κατηγορη­ματική διαπίστωση τους (ό άρχων των δαιμονίων αύτοκαταστρέφει το κράτος και διώχνει τα δαιμό­νια από την κατοικία τους!) αποκαλύπτει το μέγε­θος της κακίας που εμφωλεύει στην καρδία τους και αρνητικά προβάλλεται με στόχο την υπονό­μευση, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, ένδεδυμένη μάλιστα υποκριτικά, το ένδυμα της ευσέβειας!
"Ομολογουμένως, ό πολυμήχανος και άνθρωποκτόνος διάβολος εϋρήκε μιμητές και αφοσιω­μένους εργάτες για την επιτυχία του σχέδιο του· άλλους να εμπόδιση στην αληθινή πίστη και άλλους, περισσότερο αφελείς, να τους φέρη πιο κοντά του και να φανή χρήσιμος, άφού, κατά τους Φαρισαίους, έκβάλλεί τα δαιμόνια!
Ή φαρισαϊκή και διαβολική αυτή συμπερι­φορά, δυστυχώς, ποτέ δεν εξέλιπε, αντίθετα μάλιστα κατά καιρούς συστηματοποιήθηκε και στα χέρια σκοτεινών προπαγανδιστών έκαμε «θραύση»! Ή μελέτη της ιστορίας διδάσκει ότι ή φαυλότης άμαυροί τα καλά, αλλά ή νίκη ανή­κει στην αλήθεια
Αρχιμ.Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: