ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΛΕΠΡΩΝ-Έν παντί ευχαριστείτε....

Και ενώ εισήρχετο εις τινά κώμην, απήντησαν αυτόν δέκα άνθρωποι λεπροί, οίτινες εστάθησαν μακρόθεν, 
και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες• Ιησού, Επιστάτα, ελέησον ημάς. 
. Και ιδών είπε προς αυτούς• Υπάγετε και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ, επορεύοντο, εκαθαρίσθησαν. 
 Εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, 
. και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτόν• και αυτός ήτο Σαμαρείτης. 
. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε• Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα που είναι; 
. Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσι διά να δοξάσωσι τον Θεόν ειμή ο αλλογενής ούτος; 
. Και είπε προς αυτόν• Σηκωθείς ύπαγε• η πίστις σου σε έσωσεν.                                                   

Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο από το μεγαλείο αυτής της πράξης,την οποία πολλές φορές προσπερνάμε,δηλαδή την ευχαριστία προς τον Κύριο.Ο Χριστός θεράπευσε πολλούς ασθενείς λίγοι όμως Τον ευχαρίστησαν.Είδαμε ότι από τους δέκα λεπρούς ένας γύρισε να ευχαρηστήσει.Δεν είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε ότι στις μέρες μας έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι που ευχαριστούν τον Θεό.«Εν παντί ευχαριστείτε,τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού είς υμάς»(1 Θες.5,18).Έτσι μας διδάσκει ο Απ.Παύλος,έτσι μας διδάσκει η Αγ.Γραφή.Αλλά όσο απλό και αν φαίνεται ,τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του.Η ευχαριστία που πρέπει να δίνουμε στον Κύριο είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή των χριστιανών.Πολλοί ξέρουν πόσο σημαντική είναι η προσευχή αλλά λίγοι προσεύχονται κάθε μέρα.Πολλοί ξέρουν ότι το να ευχαριστείς το Θεό είναι σημαντικό,λίγοι όμως το κάνουν.Γιατί άραγε δε θέλουν οι άνθρωποι να ευχαριστήσουν το Θεό;Μια από τις απαντήσεις είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη είναι η ωφέλεια της ευχαριστίας.Οι άνθρωποι ξέρουν να ζητούν από το Θεό,αλλά ξεχνούν να τον ευχαριστήσουν.Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δέκα λεπροί.Ζήτησαν έλεος αλλά ξέχασαν να ευχαριστήσουν
Πολλές φορές ο Κύριος δεν δίδει άφθονα τα ελέη Του ακριβώς επειδή οι άνθρωποι είναι αχάριστοι και πιστεύουν ότι δικαιούνται πολλά.Αυτό κλείνει τη θύρα του ελέους του Θεου.


Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δυό οικογένειες με την ίδια υλική κατάσταση και τα ίδια υλικά αγαθά.Η μία ευχαριστεί το Θεό και οι άλλοι όχι.Η οικογένεια που ξέρει να ευχαριστεί το Θεό είναι μια οικογένεια ευλογημένη.Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά ξέρουν ότι ο Θεός είναι Εκείνος που φροντίζει την οικογένεια,βλέποντας παντού τα σημάδια της θεικής αγάπης.Σε κάθε χαρά στο σπιτικό τους αισθάνονται το χέρι του Θεού.Κάθε λύπη που έρχεται στο σπιτικό τους  την δέχονται ως δοκιμασία από το Θεό,την δέχονται ως θέλημα του Θεού.


Η οικογένεια που δεν ξέρει να ευχαριστεί το Θεό είναι μια οικογένεια που ασθενεί.Αν και τα μέλη της μπορεί και να εκκλησιάζονται,η πίστη τους είναι ψυχρή.Ζουν σαν η σχέση τους με το Θεό να αρχίζει μετά θάνατον.Τους συμβαίνει κάτι κακό;.Τους πιάνει απελπισία.Δεν έχουν υπομονή,γίνονται νευρικοί.Τους πάνε όλα καλά;Τους φαίνεται φυσιολογικό και το αποδίδουν στον εαυτό τους.Αυτό σκοτίζει τον νου τους και δεν μπορούν να δουν το χέρι του Θεού.Χαίρονται που είχαν τύχη,χαίρονται που τους βοήθησαν οι συμπτώσεις,που η μοίρα ήταν καλή μαζί τους.


Ω,πόσοι πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας λατρεύουν αυτήν τη θεά που λέγεται τύχη,συμπτωση,μοίρα.Κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν την θεία επέμβαση.
‘Ισως κάποιο να πουν γιατί να ευχαριστούμε το Θεό.Επαναλαμβάνω την απάντηση του Απ.Παύλου«εν παντί ευχαριστείτε,τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού είς υμάς»Πρέπει να ευχαρίστουμε κυρίως όταν όλα πάνε καλά ,αλλά και όταν περνάμε κάποια δοκιμασία,γνωρίζοντας ότι ο Θεός μας ενισχύει.

Πάλι ο Απ.Παύλος μας λέει«έστι δε πορισμός μέγας η ευσεβία μετά αυταρκείας.Ουδέν γάρ εισηνέγκαμεν είς τον κόσμον,δήλον ότι ουδέ εξενεγκείν τι δυνάμεθα,έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτοις αρκεσθησόμεθα»(Α.Τιμ.στ,6-8).Ονομάζει την πίστη μέγα κέρδος.Αυτό το γνωρίζουμε.Αλλά ο Απ.Παύλος προσθέτει ότι είναι έτσι μόνο όταν ευχαριστούμε και για το λίγο που έχουμε.

Αυτή η προσθήκη είναι πολύ σημαντική.Πόσοι από εμάς είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε;Οι άνθρωποι σήμερα ζουν σαν να μην έχουν ακούσει τον λόγο που λέει: ‘’να είσαι ευχαριστημένος μ’αυτά που έχεις’’.Σαν ο διάβολος να τους ψυθιρίζει στο αυτί:’’Προσπαθήστε να αποκτήσετε όσο πιο πολλά’’Έτσι όμως οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον δρόμο που οδηγεί προς τη Βασιλεία των Ουρανών.Ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ότι έχουμε .Πάντα θέλουμε να έχουμε πιο πολύ.Και όταν τα αποκτούμε θέλουμε κι άλλα.Προσπαθούμε μια ολόκληρη ζωή να έχουμε όσο πιο πολλά μπορούμε για να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν είχαμε χρόνο να τα χαρούμε.
«Τα γάρ πάντα δι’υμάς,ίνα η χάρις πλεονάσασα διά των πλειόνων την ευχαριστίαν περισσεύση είς την δόξαν του Θεού»(Β.Κορ.4,15)μας λέγει η Αγ.Γραφή.Ναι,και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά είναι για εμάς ,εάν ξέρουμε να ευχαριστήσουμε για αυτά.Επειδή βλέποντας ότι ο Θεός δείχνει σε εμάς το έλεος Του,η πίστη μας αυξάνει και η πνευματική μας βιοτή φτάνει σε υψηλότερα σημεία.


«Ότι πάν κτίσμα Θεού καλόν,και ουδέν απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενον»(Α.Τιμ.4,4)μας λέγει πάλι ο Απ.ΠαύλοςΑυτός ο λόγος είναι λίγο πιο βαρύς επειδή οι άνθρωποι πολλές φορές ευχαριστούν τον Θεο για πράγματα τα οποία δεν Του είναι ευάρεστα..Υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι που τρώνε μέχρι σκασμού και ευχαριστούν τον Θεό ‘’για τα πάντα’’.Αλλά τους φτωχούς ούτε που τους σκέφτονται.Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε,αλλά ούτε που τους νοιάζει.Σ’αυτήν την περίπτωση η ευχαριστία τους αντί να ανεβεί ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού,σκορπίζει άσχήμια.Εαν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο θα δούμε ότι ο Κύριος όχι μόνο ευχαριστεί τον Ουράνιο Πατέρα,αλλά να Τον ευχαριστεί πριν δει τους καπους της προσευχής Του.Όπως στην ανάσταση του Λαζάρου,όπου ο Χριστός ευχαριστεί τον Πατέρα πριν ακόμη ο Λάζαρος να αναστηθεί.Έτσι και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν ακόμη δώσει απάντηση στο αίτημά μας.Να πιστεύουμε ότι εάν αυτό που ζητούμε είναι προς ψυχική ωφέλεια ο Θεός θα μας το δώσει.Εαν δεν μας το δώσει ας Τον ευχαριστήσουμε έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημά Του.


Να ξέρουμε ότι αυτή η ιερή ευχαριστία μαθαίνεται σιγά-σιγά.Στην αρχή ας ευχαριστούμε το Θεό μόνο για κάποιες στιγμές,όταν δεχόμαστε κάποιο αγαθό.Επειτα ας Τον ευχαριστούμε όλο και πιο συχνά,μέχρι να γίνει μια ευλογημένη συνήθεια.Ειναι πολύ καλό εάν η πρώτη σκέψη μας όταν λαβαίνουμε μια καλή είδηση να είναι η ευχαριστία προς τον Κύριο.Μας ευεργέτησε κάποιος;.Να ευχαριστούμε το Θεό,την Παναγία,τους αγίους μας.
Θα ρωτήσει κάποιος.Σε μια ζωή που έχει τόσες δυστυχίες και δυσκολίες,γιατί να ευχαριστήσουμε το Θεό;Η απάντηση είναι:''όσο μεγάλες δυσκολίες και αν έχουμε στη ζωή μας υπάρχουν πολλοί λόγοι για να Τον ευχαριστούμε''.


Να ευχαριστούμε το Θεό που ήρθαμε στον κόσμο.Όχι μόνο τους σαρκικούς γονείς,αλλά και τον ουράνιο Πατέρα
Να ευχαριστούμε το Θεό που μας καλεί εις την Βασιλεία των Ουρανών που μας δίνει δύναμη να νικάμε τα πάθη μας.
Να ευχαριστούμε τον γλυκύτατο Ιησού που σταυρωθηκε για την δική μας σωτηρία.''Κύριε δεν είμαστε άξιοι της αγάπης που μας έδειξες.Δέξου σε παρακαλώ την ταπεινή μας ευχαριστία''Έτσι πρέπει να προσευχόμαστε κάθε μέρα.
Να ευχαριστούμε το Θεό για το ότι βλέπουμε,για το ότι ακούμε,για το ότι είμαστε αρτιμελείς
Να ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη Του,για το ότι γνωρίσαμε την ορθή πίστη,για το ότι μας έστειλε έναν φύλακα-άγγελο για να μας προστατεύει.
Να Τον ευχαριστούμε που μας έκανε υιούς της Υπερευλογημένης Θεοτόκου
Να ευχαριστούμε το Θεό για τις ευεργεσίες Του και για όσα έκανε για το καλό μας
Αυτή η ευχαριστία να μην είναι μόνο ένας ξερός λόγος,να μην τη λέμε μόνο με τα χείλη,αλλά να βγει στην επιφάνεια σαν ένα ηφαίστειο αναβλύζει από τις καρδιές μας 


πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Κονισπολιάτη
Ενορία Υπερ.Θεοτόκου Μεσοχωριτίσσης Δουκάδων-Κέρκυρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: