ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Δυο λόγια προς τους γονείς για την βάπτιση του παιδιού τους

Με μεγάλη χαρά προετοιμάζεσθε για τη βάπτιση τού παι­διού σας. Όλα σχεδόν τα έχετε προβλέ­ψει: ποιος θα είναι ο ανάδοχος, τι όνομα θα δώσετε, ποιους θα καλέσετε στηβάπτιση, από που θα αγορασθούν τα βαπτι­στικά, που θα δώσετε δεξίωση.
Θέλετε η βάπτιση τού παιδιού σας να είναι εφάμιλλη της κοινωνικής σας θέ­σης!Δεν γνωρίζω όμως αν έχετε καθόλου σκεφθεί τη βάπτιση τού παιδιού σας όχι σαν ένα κοσμικό και κοινωνικό γεγονός, αλλά σαν Μυστήριο της άγιας Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.Σε παλαιότερα χρόνια αυτά όλα θεωρούνταν αυτονόητα, σήμερα ατυχώς, δεν είναι τόσο αυτονόητα.
Πολλοί πού πορεύονται προς τη βάπτιση τον παιδιού τους αγνοούν παντελώς τη σημασία τού Μυστη­ρίου, τη σχέση του με την πί­στη μας, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εκκλησία.Έτσι παραμένουν στο σκοτάδι και στε­ρούνται της δυνατότητας να συμ­μετάσχουν σε ένα σημαντικό για τη ζωή τού παιδιού τους και για τη ζωή όλης της Εκκλησίας γεγονός, όπως είναι ή βάπτιση, αδικώντας και αυτήν και τον εαυτό τους.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ
Είναι ο μοναδικός τρόπος, με τον όποιον εισέρχεται στην Εκκλησία του Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνοντας επάνω του τη σφρα­γίδα που ανεξίτηλα δείχνει ότι ανήκει πλέον στο Χριστό.Το βάπτισμα είναι «φυτεία προς άθανασίαν» (Μ. Αθανάσιος, Ρ.G.29,10) και «όχημα προς ουρανόν βασιλείας πρόξενον, υιοθεσίας χάρισμα» (Μ, Βασίλειος, Ρ.G. 31,433).
Το Μυστήριο είναι Θεοσύστατο διότι ο ίδιος ο Χριστός εβαπτίσθη και απέστειλε τους Μαθητές Του μετά την Ανάστασή Του, να βαπτίζουν λέγοντας: «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος…» (Ματθ. κη΄, 19).Έκτοτε η Εκκλησία βαπτίζει κάθε άνθρωπο πού θέλει να γίνει μέλος της.
Η βάπτιση ανήκει στα μη επαναλαμβανόμενα Μυστήρια. Επίσης η τριττή κατάδυση μέσα στο αγιασμένο νερό της κολυμπήθρας συμβολίζει την τριήμερη Ταφή και την Ανάσταση του Χρίστου.
Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ
Από τον Γ΄ αιώνα καθιερώθηκε να βαπτί­ζονται οι άνθρωποι σε νηπιακή όπως γίνεται σήμερα. Και πριν βέβαια βαπτίζονταν και νήπια, ο κανό­νας όμως ήταν να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, ώστε να κατηχούνται και να ομολογούν πίστη. Γιατί γίνεται ο νηπιοβαπτισμός;
α. Ο νηπιοβαπτισμός είναι δείγμα αγάπης της Εκκλησίας προς τα παιδιά. Μη θέ­λοντας να τα αφήσει για πολύ καιρό έξω από τη μάνδρα τού Χρίστου έρμαια τού διαβόλου και μακριά από τη σώζουσα, θεία χάρη.
β. Από την Κ. Διαθήκη πληροφορούμεθα ότι νήπια βαπτίζονταν από την Εκκλησία και σ” αυτά ακόμη τα Αρχαία χρόνια, δηλ. από τον Α΄μ.Χ. αιώνα (Πρξ.στ” 13! 5. 31-33, ιη” 8, ϊΙ-2. 24,44,47,48).
γ. Για όσους ισχυρίζονται ότι με τον νηπιοβαπτισμό παραβιάζεται η ελευθέρια τού ανθρώπου, επειδή το παιδάκι βαπτίζεται χωρίς να ερωτηθεί καί συγκατανεύσει, απαντούμε ότι με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να μη το στέλνουν στο σχολείο, να μη τους κάνουν εμβόλια κλπ. ~Οπως όμως αυτές οί ενέργειες εντάσσονται στό καλώς νοούμενο συμφέρον τοϋ παιδιού.Ετσι καί ό νηπιοβαπτισμός.
ε. Τέλος η Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια με τη θέληση και την ευθύνη των γονέων τους.
Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ
Στις ήμερες μας έχει συνδεθεί το Βάπτι­σμα με το δόσιμο τού ονόματος στο παιδί. Αυτό γίνεται εθιμικά.Σύμφωνα με την Εκ­κλησία, το όνομα δίδεται στο παιδί την 8η ήμερα από τη γέννηση του.
Ο Ελληνικός νόμος παρέχει στον γονέα το δικαίωμα να δηλώσει στο Ληξιαρχείο το Όνομα τού παιδιού και πριν από τη βάπτιση του.Το όνομα πού δίδεται στο παιδί με επισημότητα σήμερα κατά την Βάπτιση πρέπει απαραιτήτως να είναι χριστιανικό. Έτσι το παιδί αποκτά προστάτη τον άγιο του οποίον το όνομα φέρει και όχι του παππού ή της γιαγιάς με αποτέλεσμα να του δίνουν δύο ονόματα (απαράδεκτο).
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (άρθρο 25 Νόμου 344/76 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Νόμου 1438/84 ΑΚ) και οι δύο γονείς από κοινού αποφασίζουν τη βάπτιση τού παιδιού και το όνομα. (Αν υπάρχει διάσταση στο ανδρόγυνο ή διαφωνία, τη διαφορά επιλύει το δικαστήριο).Ό Θεός σας αξίωσε να γίνετε γονείςκαι να βαπτίσετε το παιδάκι σας.
Φανείτε αντάξιοι αυτής της δωρεάς.Εκπληρώσατε για το παιδί σας τα χρέη σας ως χριστιανών γονέων.Διδάξτε τον με τα λόγια και το παράδειγμα σαςνα μάθει να ζει χριστιανικά.
Τι είναι ο ανάδοχος (νουνός)
Ο ανάδοχος είναι ο εγγυητής απέναντι στην Εκκλη­σία, που αναπληρώνει την έλλειψη βούλη­σης τού νηπίου και ομολογεί πίστη εξ ονόμα­τος του.Ομολογεί βέβαια πίστη Ορθόδοξη Χριστιανική και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διδάξει στο παιδί, μαζί με τους γονείς του, μόλις έλθει σε κατάλληλη ηλικία, το περιεχόμενο της πίστεως μας.
Το πρόσωπο τού αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με το παιδί και την οικο­γένεια του. Και λόγω της φύσεως του λειτουργήματός του επιβάλλεται να τυγχάνει της εμπιστοσύνης και εγκρίσεως της Εκ­κλησίας.
Η πνευματική συγγένεια που συνάπτεται με το βάπτισμα μεταξύ αναδόχου και αναδεκτού επεκτείνεται, κατά μεν τον νόμο, και στη μητέρα του παιδιού, κατά δε τους Ι. Κα­νόνες και μεταξύ παιδιών με τον ίδιο ανάδοχο. Καλόν είναι να προσεχθεί το σημείο αυτό.
Επομένως δεν επιτρέπεται να είναι ανάδοχοι:
α. Οι μη ορθόδοξοι, έστω και αν είναι χριστιανοί ετερόδοξοι,
β. Οι δεδηλωμένοι άθεοι και άπιστοι.
γ. Οι επιδεικτικά παραβιάζοντες εντολές και αποφάσεις της Εκκλησίας όπως π.χ. οι έχοντες τελέσει πολιτικό γάμο. Βλ. Εγκύκλιος 7. Συνόδου υπ’ αρίθμ. 2309/21-1-82.
δ. Οι μη γνωρίζοντες τα της πίστεώς μας και μη όντες σε θέση ούτε το «πιστεύω» να απαγγείλλουν. Γιατί αυτοί δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το έργο τού αναδόχου πού εί­ναι έργο ευθύνης, πίστεως και αγωγής.
ε. Τα μικρά – μικρά παιδιά, ηλικίας δηλ. κάτω των 10 ετών λόγω ανωριμότητας.
Τά βαπτιστικά
Συμ­βαίνουν εδώ πράγματα απαράδεκτα, έξω από κάθε έγκριση της Εκκλησίας, που μάλι­στα προσεγγίζουν ενίοτε την ειδωλολατρία.
Εξηγούμαι:
1. Τα ρούχα τού παιδιού πρέπει, σύμφωνα με τον συμβολισμό της Εκκλησίας, να είναι λευκά. Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα και καθαρότητα, το άγιον Πνεύμα.
2. Τα «μαρτυρικά» είναι ό Σταυρός ή η εικόνα της Παναγίας. Τίποτε άλλο.
3. Το λάδι. Ονομάζεται «επορκιστόν έλαιον» γιατί μ” αυτό ο ιερεύς χρίει το παιδί πριν από τη βάπτιση. Με το ίδιο λάδι αλείφει το παιδί σε όλο το σώμα του ο ανάδοχος.Επιβάλετε να είναι ελαιόλαδο αγνό και όχι σπορέλαιο.
Ή διαδικασία της βαπτίσεως:
1. Προηγείται η Κατήχηση. Γί­νεται λίγο πριν από τη βάπτιση, στο νάρθη­κα της Εκκλησίας. Εκεί ο ιερεύς διαβάζει τους εξορκισμούς. Ύστερα ερωτάται ό ανάδοχος 3 φορές αν απαρνείται για λογαριασμό τον νηπίου, το Σατανά, και συντάσσεται με τον Χριστό όπου ομολογεί το Σύμβολον της Πίστεως.
2. Μετά αρχίζει το Μυ­στήριο τού Βαπτίσματος στο κέντρο τού ναού εμπρός στην Κολυμπήθρα. Βαπτίζοντας το παιδί εις το όνομα τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος καιμε τη τριττή κατάδυση μέσα στο αγιασμένο νερό της κολυμπήθρας όπου συμβολίζει την τριήμερη Ταφή και την Ανάσταση του Χρίστου.
3. Ακολουθεί το Χρίσμα πού είναι ξε­χωριστό Μυστήριο. Με το Χρίσμα μεταδίδο­νται οι καρποί και τα χαρίσματα τού Άγ. Πνεύματος.
4. Τριχοκουρία: κόβονται σταυροειδώς τα μαλλιά τού παιδιού σε ένδειξη αφιερώσεώς του στο Θεό.
5. Ενδυση: ευλογούνται τα νέα ρούχα τού παιδιού, πού το παραλαμβάνουν για να το ντύσουν οι συγγενείς ή μητέρα.Στην Κολυμπήθρα πλένουν τα χέρια τους ο ιερεύς και ο ανάδοχος.
6. Ακολουθεί ο Σταυρός: ο σταυ­ρός θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη ζωή.
7. Ακολουθεί η Απόλυσις: Η μητέρα, κάνοντας τρεις μετάνοιες στον ανάδοχο και αναγνωρίζοντας την υψηλή και ιερή αποστολή τού ασπάζεται το χέρι του, παίρνει στην αγκαλιά της το νεο­φώτιστο.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΝΟΥΝΟΣ)
Το έργο του Ανάδοχου είναι η κατήχηση του παιδιού. Αναλαμβάνει την ευθύνη της χριστιανικής και Εκκλησιαστικής διαπαιδαγωγήσεως του φωτιζομένου.
Ο ανάδοχος παρίσταται και συμμετέχει στο βάπτισμα ως εγγυητής της ειλικρινούς προθέσεως να κατηχηθεί και να μυηθεί ο βαπτιζόμενος στη χριστιανική πίστη.Από την πνευματική σχέση μεταξύ αναδόχου και βαπτιζομένου δημιουργείται πνευματική συγγένεια, η οποία επεκτείνετει και στους στενούς συγγενείς τους και αποτελεί κώλυμα γάμου.
Αμέσως μετά την Βάπτιση το παιδί έχει συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία για πρώτη φορά το νήπιο όχι μόνο 3 φορές.
 Αλλά περισσότερες φορές και κάθε Κυριακή είναι ευλογία και δύναμη για το παιδί. Κάθε φορά το παιδί που κοινωνά γίνεται «Χριστόφορο» και «Πνευματοφόρο».
Ακόμη δύο λόγια
1. Ο ιερεύς πού βάπτισε το παιδάκι σας απέκτησε μια ειδική πνευματική σχέση με αυτό. Πολλοί ιερείς αξιώνονται να παντρεύουν τα παιδιά πού πριν 20 χρόνια βάπτισαν. Καλλιεργήστε αυτή τη σχέση με τον ιερέα είναι πνευματικός Πατέρας του παιδιού σας.
2. Προτιμάτε την ενορία σας για να βαπτίσετε το παιδί σας. Μη παρασύρεσθε από κενόδοξες σκέψεις και αλλάζατε την ενορία σας. Στην ενορία σας τηρείται Μητρώο βαπτί­σεων. Από εκεί θα εξυπηρετηθείτε όταν περαστεί ανάγκη.   

ΠΗΓΗ

56 σχόλια:

Marinos είπε...

Θέλω να εκφράσω την αθρόα χαρά μου για το θέμα της ανάρτησης, αλλά και έτι περισσότερο τη φώτο που δείχνει το παιδίον να βουλιάζεται υπό του Ιερέως εντός της κολυμπήθρας ολόκληρο κατά την βάπτισή του και όχι το σύνηθες ποδόλουτρο!!

π. Γεώργιος είπε...

Πολύ σωστή η παρατήρησή σας.Τα παιδια όμως στην Ρωσία και στην Ρουμανία οπού έχω παρευρεθεί σε βαπτίσεις, τα βαπτίζουν πριν γίνουν 40 ημερών.Συνεπώς είναι εύκολο για τον ιερέα,αφού βάλει το χερι καταλλήλως στο πρόσωπο του μικρου να το βουτήξει ολόκληρο.Στην Ελλάδα περιμένουν δυστυχώς να πάνε τα παιδιά....φαντάροι και μετά να τα βαπτίσουν

Ανώνυμος είπε...

Ωραίο άρθρο με ουσιαστικό περιεχόμενο. Προτίθεμαι με τη σύζυγο να βαπτίσουμε το παιδί μας και δεν έχουμε διαθέσιμο πιστό νονό ακόμα κι αν καλύψουμε εμείς με προσπάθεια τα έξοδα. Κανένα φωτισμό τί να κάνουμε?

π. Γεώργιος είπε...

Ως προς τα έξοδα όσο πιο λιτά.Αντί για λαμπάδα,ένα κερί απλό,ένα άσπρο ρουχαλάκι κ.τ.λ.Τώρα για νουνο πιστό,όπως τον αναφέρει το άρθρο λίγο δύσκολο.Τουλάχιστον να έχει κάποιον σεβασμό,καλή προαίρεση και να γνωρίζει τα στοιχειώδη της πίστεως.Μπορεί να είναι και αυτό ένα αίτημα της προσευχής σας...

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για το χρόνο σας, ευχόμεθα, εύχεσθε κι εσείς να φανερώσει ο Κύριος κάποιον που να πληρεί έστω τα βασικά για να γίνει νονός, ο καλός Τριαδικός Θεός να σας ενισχύει

Ανώνυμος είπε...

Π. Γεώργιε την Τρίτη 3 το πρωί σας εστάλη από τον σύντροφό μου με το nickname ''Ευσεβής πόθος'' ένα ερώτημα-απορία σχετικά με το αν μπορεί ένας ιερωμένος (ο πατέρας μου για να γίνω συγκεκριμένη) να γίνει ανάδοχος δίδοντας το όνομά του στο πρώτο παιδάκι που θα μας ευλογήσει ο Θεός. Φοβάμαι πως από το ύφος γραφής του δεν τον πήρατε και πολύ στα σοβαρά. Παρ'όλα αυτά αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται στα πιο ακέραια ζητήματα.
Την ευχή σας, μια απάντησή σας θα μας τιμούσε.

π. Γεώργιος είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ανάδοχοι δεν μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές και πολιτικές διατάξεις:

1) Οι γονείς του παιδιού. Και στην μεν αρχαία Εκκλησία δεν απαγορευόταν να γίνονται ανάδοχοι οι γονείς στα παιδιά τους. Μεταγενέστερα κρίθηκε σκοπιμότερο να αποκλείονται οι γονείς και να γίνονται ανάδοχοι άλλα πρόσωπα. Ο έγγαμος ιερέας μπορεί να βαπτίζει τα δικά του παιδιά, δεν μπορεί όμως να γίνεται και ανάδοχος τους.

2) Ο σύζυγος ή η σύζυγος του βαπτιζομένου αποκλείεται επίσης να γίνει ανάδοχός του.

3) Οι μη χριστιανοί. Δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γενικά όσοι είναι αβάπτιστοι ή αλλόθρησκοι.

4) Οι αιρετικοί και οι σχισματικοί.

5) Όσοι είναι αφορισμένοι.

6) Όσοι καταδικάστηκαν για βαριά ηθικά παραπτώματα.

7) Όσοι δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους και γενικά οι ακαταλόγιστοι.

8) Οι κληρικοί όλων των βαθμών ιεροσύνης και οι μοναχοί· μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης μπορεί να γίνει εξαίρεση ως προς τους τελευταίους, κατόπιν άδειας της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής.

9) Όσοι λόγω της σκανδαλώδους ζωής τους έχουν περιπέσει σε ανυποληψία.
10) Τα νομικά πρόσωπα και
11) Όσοι έχουν συνάψει πολιτικό γάμο (απόφαση 20-1-1982 της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος).

Ανώνυμος είπε...

Αληθώς ο Κύριος

Αρχικά σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας! Μελετώντας την συνάγεται πως το κώλυμα δεν είναι ο πρώτος λόγος -εφ' όσον αφορά εγγονό ιερέως- αλλά ο όγδοος. Να τολμούσαμε το ερώτημα εάν υπάρχει πιθανότητα εξαίρεσης ή θα συνιστούσατε να παραιτηθούμε;

Και πάλι ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!

π. Γεώργιος είπε...

Το σωστό λοιπόν είναι να ρωτήσετε τον τοπικό επίσκοπο.Να είστε καλά!

Sofia Stamoulou είπε...

ΠΑΤΕΡ, ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΟΥΤΗΞΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ! ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ?? ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Εαν είναι το δικό σας αβαπτιστο τότε είναι σχεδόν όλα αβάπτιστα.Στην Ελλάδα δυστυχώς τα βαπτιζουμε σχετικά μεγάλα σε αντίθεση με τις ανατολικές χώρες που τα βαπτίζουν πριν σαραντίσουν και έτσι καταφερνουν πιο εύκολα να βουτάνε όλο το κεφαλάκι μέσα.Πιστεύω είναι κατατοπιστικο το παρακατω άρθρο

http://eggolpio.blogspot.gr/2013/02/blog-post_14.html

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα τη γνώμη σας για ένα θέμα διαφορετικό. Έχω ένα βρέφος σχεδόν 4 μηνών. Ξεκινησαμε κολυμβητήριο. Κάποια μαμα με ρώτησε αν το έχω βάφτισει. Όταν της είπα πως όχι ακόμη, μου είπε πως δεν θα έπρεπε να βουτηξω το παιδάκι στην πισίνα πριν. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό.Μήπως εννοεί πως είναι επικίνδυνα στην πισίνα και μπορεί να πνιγεί το παιδί αβάπτιστο??

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα πάτερ. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κανόνας της εκκλησίας που απαγορεύει να παντρευτούν 2 παιδιά με τον ίδιο νονό; δηλαδή αν κάποιος βαφτίσει αγόρι δεν μπορεί να βαφτίσει κορίτσι για να μην συναψουν σχέση;

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Δεν μπορούν να παντρευτούν.Εαν βρω τον κανόνα θα ενημερώσω.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα πατερ, αν μπορειτε να με διαφωτισετε σε μια απορια που εχω. Πριν καποιους μηνες εγω μαζι με μια ακομη κοπελα και ενα παλικαρι παντρεψαμε καρδιακους μας φιλους. Η κοπελα αλλαξε τα στεφανα, το παλικαρι τις βερες και εγω απλα υπεγραψα μαζι τους. Η κουμπαρα μας γεννησε και αποφασισε να βαπτισουμε το παιδακι της, εγω και η κοπελα που αλλαξε τα στεφανα. Ειναι αληθεια οτι ενωπιον του θεου ενας ειναι ο αναδοχος? Δηλαδη εαν βαπτισουμε και οι δυο βαζοντας λαδι στο παιδι μια απο τις δυο μας θα ειναι η πραγματικη αναδοχος?

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Καλό είναι να είναι ένας ο ανάδοχος.Εαν όμως θα είστε δύο να πείτε και οι δύο το ΠΙΣΤΕΥΩ και να αλέιψετε με το επορκιστόν έλαιον το παιδί

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστω πολυ πατερ, καλη ανασταση να εχουμε!

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη πάτερ εμείς 2 Μαΐου βαπτίσαμε τον ανεψάκι μας όλα καλά της ευχές διαβάστηκαν όλα σωστά αλλά στην τελευταία κατάδυση ο ιερέας βούτηξε το παιδάκι στον πυθμένα της κολυμβήθρα έχει τάπα με αλυσυδα και το πλήγωσε ελαφρά μωρό πάνα με αίματα αγχοθηκε η μάνα η νονά. Δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα η μάνα του παιδιού. .Μάλλον αγαρμπα το έπιασε .....κάπου στη Μακεδονία σε χωρίο

D.k K είπε...

Kalispera pater.xronia polla.vaftisa ena paidaki prin 3 meres.kai i mama den moy ekane metanies.exoyme kapio provlima.i oxi.oyte to xeri moy filise.pesmoy se parakalo.

Δημήτρης Μπεχράκης είπε...

Καλησπέρα σας,
Σήμερα Σάββατο 2/07, είχα την ευτυχία να βαφτίσω ένα κοριτσάκι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι τρεις φορές που θα πρέπει να πάω το παιδί για τη Θεία Κοινωνία ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα, ή θα πρέπει το παιδί να μεταλάβει αύριο Κυριακή 3/07.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Δημήτρης

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Εαν είναι δυνατόν από αύριο.Και μετά τις 3 Κυριακές όσο πιο συχνά.

Δημήτρης Μπεχράκης είπε...

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντηση. Ήδη κοινώνησε.
Να είστε καλά!

Ανώνυμος είπε...

Πατερ.
Είμαι χριστιανή ορθόδοξη και είμαι παντρεμένη με χριστιανό αρμένιο.
Τώρα απέκτησα και ένα μικρό παιδάκι.
Διερωτομαι εάν μπορεί το μωρό μου να βαπτιστεί από αρμένιο.

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Όχι βέβαια.Μόνο από Ορθόδοξο.

μαριαννα μαριαννα είπε...

Καλησπέρα πάτερ μου. Θα ήθελα σας παρακαλώ τη βοήθεια σας... έχω γεννησει πριν μια εβδομαδα ένα κοριτσάκι. Δεν είμαι παντρεμενη και ο σύντροφος μου είναι μουσουλμάνος στη θρησκεία. Δεν θέλει να αλλάξει θρησκεια για τους συγγενεις του και μόνο. Εγώ μπορώ να δώσω στο παιδί ξενο όνομα και να το βαφτισω χριστιανό;; μόνον έτσι ίσως μπορέσω να τον πείσω να το βαφτισω το παιδι.. η μηοως μπορω να το βαφτισω ακομα κ αν δεν θελει ο πατερας.. ευχαριστώ..

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

To παιδί δεν μπορεί να βαπτιστεί χωρίς την συγκατάθεση του πατέρα

Unknown είπε...

Χαίρετε. ... ευχαριστούμε για το χρόνο που μάσ παρέχετε και τις συμβουλές που μάσ δίνετε. ..Έχω μια ερώτηση. . Εμείς που μένουμε και είμαστε κάτοικοι στο Καναδά υπάρχει κάποιο πρόβλημα να βαφτησουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα. ... μέναμε στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Χαίρεται.Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.Καλό πάντως είναι να επικοινωνήσετε πριν, με τον εφημέριο του ναού όπου θα βαπτίσετε τα παιδιά...

Unknown είπε...

Χαίρεστε.Έχω ένα κοριτσάκι 9 ετών και δεν το έχω βαφτίσει.Το παιδί μου ζήτησε να βαφτιστεί μπορείτε να μου πείτε πως γίνετε Ή βάφτιση μεγάλων παιδιών και αν γίνεται σε συγγεκριμένη εκκλησία? Ευχαριστώ

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Χαίρετε.Η διαδικασία είναι η ίδια.Καλό είναι να βρείτε ναό που να έχει μεγάλη κολυμβήθρα

MARKOS είπε...

Γειά σας!
Πολύ καλό το άρθρο σας Πάτερ . Να σας δίνει δύναμη ο Θεός.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ.
Πως θα πρέπει να προετοιμασου με εμείς οι γονείς την ψυχή μας πριν την βάπτιση του παιδιού μας.
Ευχαριστώ Μάρκος.

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Χαίρετε!
Δεν έχω ξανακούσει αυτήν ερώτηση.Υποθέτω πως είστε χριστιανός που τηρεί τους κανόνες και τις εντολές της Εκκλησίας.Συνεπώς αφού τηρείτε τις νηστείες,εκκλησιάζεστε,και εξομολογήσθε στον πνευματικός σας αυτό να κάνετε και τώρα

MARKOS είπε...

Καλημέρα!
Χριστιανός είμαι.
Το άκουσα 2-3 φορές στο κυριγμα που κάνει τον πάτερ την Κυριακή στην εκκλησία. Να πω την αλήθεια ντραπικα να τον ρωτήσω.από ότι καταλαβαίνω τώρα, είναι αυτά που λέτε εσείς. Νηστεία,εξομολόγηση,προσευχή. Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

Χαίρετε , θα ήθελα να μάθω αν γίνετε να βαφτίσουμε (είτε εγώ είτε ο σύζυγος μου) το παιδί του κουμπάρου μας ο οποίος μας βάφτισε το δικό μας παίδι.

Ritsa Ka είπε...

Πατερ θελω να βαπτισω το παιδι μου και ο παπας μου ειπε πως επειδη εχω κανει πολιτικο γαμο δεν θα γινει η παραδοση του παιδιου απο τον νονο στην μητερα. Δηλαδη σε εμενα. Ισχυει αυτο? Ειμαι παρα πολυ στεναχωρημενη. Θελω να ξερω αν υπαρχει τετοιος νομος που να απαγορευει την παραδοση του παιδιου.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρειται λάθος να δοθούν τα μαρτυρικά με το τελος του μυστηρίου μαζί με τη μπομπονιέρα. Ο λόγος είναι ότι συνήθως όταν μοιράζονται κατά τη διάρκεια του μυστηρίου έχω παρατηρήσει πως πολλοί δεν τα φορούν ούτε καν τα κρατούν. Σας ευχαριστώ

Χαρά...!! είπε...

Καλησπέρα πάτερ.Θελω να σας ρωτήσω κάτι.θελω να βάπτισω το παιδάκι του νονου του παιδιού μου. Υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος θα με εμποδίζει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Ανώνυμος είπε...

Χαίρετε! Πάτερ θα ήθελα να ρωτήσω κατι που ισως φαινετε απλό αλλα διίστανται οι απόψεις και δημιουργήται συγχυσης! Το ερώτημα ειναι εαν επιτρέπεται να κρατάνε λαμπαδα το Πάσχα παιδια τα οποία ειναι αβαπτιστα.Διαβάζω διαφορα για τη σημασία του Αγίου φωτός, το συμβολισμό απο τα αρχαια χρονια εως τωρα αλλα ο κόσμος εξω με μπερδεύει λεγοντας αντικρουόμενα επιχειρήματα. Καποιοι το θεωρούν πολύ κακο να κραταει ενα αβάπτιστο ενα θρησκευτικό συμβολο οπως αυτο αλλα μου ακουγεται υπερβολικό, καθως προκειτε για ενα αθώο παιδι χωρις αμρτίες το οποίο μυείται στον χριστιανισμό. Θα βαπτίσω ενα παιδακι 3 ετων τελος του καλοκαιριού κι εν όψη του επερχόμενου Πάσχα εχω αυτη την απορία. Σας ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων, καλο κι ευλογημένο Πασχα για όλους!

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Χαίρετε.Δεν είναι κακό, με την έννοια της γρουσουζιας που δίνουν οι έχοντες χλιαρή σχέση με την εκκλησία.
Το έθιμο της Πασχαλινής λαμπάδας που ανάβουμε το βράδυ της Ανάστασης χρονολογείται από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Την εποχή που οι νεοφώτιστοι χριστιανοί βαφτίζονταν το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.

Η λαμπάδα αποτελούσε σύμβολο του νέου φωτός του Χριστού, το οποίο επρόκειτο να φωτίσει την ψυχή του νεοφώτιστου.

Ένας άλλος συμβολισμός της Πασχαλινής λαμπάδας είναι ότι αναπαριστά το φως που έφερε στην ανθρωπότητα ο Χριστός, όταν «νίκησε» το θάνατο, και το σκοτάδι, μέσω της Ανάστασης του.
Για να μην μην αισθάνεται ίσως μειονεκτικά που τα άλλα παιδια θα κρατανε λαμπάδα,ας κρατάει και αυτό ένα κεράκι και του χρόνου που θα ειναι βαπτισμενο να παρει την λαμπάδα του

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Δεν μου έχει τυχει αλλα μπορούν να δοθούν και στο τέλος γιατί όχι;

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

http://www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=108:egkyklios-p-rithm-18&catid=82&Itemid=482

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

http://www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=108:egkyklios-p-rithm-18&catid=82&Itemid=482

Ανώνυμος είπε...

Ευλογείτε πάτερ. Η σύζυγος μου ειναι έγκυος στο πρώτο μας παιδάκι και μας είπαν οτι το παιδάκι πρέπει να το βαφτίσει ο κουμπάρος που μας πάντρεψε για να "λυθούν" τα χέρια του. Εμείς όμως δεν θελουμε αυτόν για νονό. Μπορείτε να με διαφωτίστε αν ισχύει κάτι τέτοιο; Σας ευχαριστώ πολύ.

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!!!Και αν τυχόν δεν θα είχατε παιδιά θα έμενε με τα χέρια ....''''ΔΕΜΕΝΑ'''''.Αυτά είναι αστεία πράγματα..

Ανώνυμος είπε...

Καλημερα,πατερ.αν ενα παιδακι δεν μπορει να παει την τριτη Κυριακή μετα τη βαπτιση του να μεταλαβει λόγω πυρετού, υπαρχει πρόβλημα ???

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Όχι βέβαια.Το παιδί όμως δεν πρέπει να το παίρνουμε μόνο 3 Κυριακές στην εκκλησιά αλλά όσο πιο συχνά!!!

giota είπε...

Καλησπέρα πάτερ,αν το πρωτο σου παιδι πεθάνει μπορείς να δώσεις το ιδιο ονομα στο επόμενο παιδι που θα κανείς?

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Βεβαίως.Γιατί όχι;

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα
μπορουν γονεις με πολιτικο γαμο να βαπτισουν το τριτο τους παιδι αναλαμβανοντας ο νονος την ευθυνη για την κατηχηση του?

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Φυσικά και μπορούν.Τι φταίει το μωρό να μείνει αβάπτιστο

Unknown είπε...

Καλησπερα πατερ. Γεννησα πριν λιγες μερες κ ατομο της οικογενειας μου λεει πως οταν σαραντησω θα πρεπει να παω το μωρο καθε κυριακη στην εκκλησια. Μπορει το αβαπτιστο μωρο να εκκλησιαστει κανονικα?

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Καλησπέρα.Μπορει να εκκλησιαζεται χωρίς βεβαια να κοινωνάει.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα Πατερ.Μηπως γνωρίζεις αν η βάφτιση μεγάλων παιδιων π.χ ηλικίας 9-14 είναι όπως και αυτή των βρεφών?Θέλω να πω γίνεται αν ο γονιός το θέλει το παιδί να είναι εντελώς γυμνό η δεν επιτρέπεται?

π.Γεώργιος ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ είπε...

Θα τους ράψετε έναν απλό άσπρο χιτώνα.Είναι εύκολο.Ρωτήστε...