ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Ό διάβολος τούς βάζει, νά μή θέλουν νά τηρούν τίς νηστείες.(Στάρετς Βαρσανούφιος)


Άπό τό στόμα τού π. Βαρσανουφιου είχα τήν ευκαιρία νά ακούσω πολλές φορές: 
- Άπό τήν ελλειψη έγκράτειας προέρχεται κάθε κακό. Ή νηστεία διεγείρει τήν ψυχή σέ προσευχή. Τήν αξία, τήν δύναμη καί τήν σπουδαιότητα της νηστείας 
τήν καταλαβαίνομε από τό γεγονός, ότι ό διάβολος τήν απεχθάνεται καί τήν μισεί πολύ. 
Σε έκείνους πού ερχονται γιά συμβουλή καί έξομολόγηση, σ' ό.τι τούς λέω, συμφωνούν σέ όλα καί είναι πρόθυμοι νά τά κάμουν όλα. 'Όταν, όμως, τούς είπώ, ότι πρέπει νά τηρούν τίς αγιες νηστείες, έκεί τά χαλάνε. Άρχίζει ή γκρίνια: «Δέν μπορώ! Δέν αντέχω! ... ». 
Ό διάβολος τούς βάζει, νά μή θέλουν νά τηρούν τίς νηστείες. 
Από το βιβλίο του Οσίου στάρετς Νίκωνος ''Ρήματα ζωής''Εκδ.Ι.Μ.Νικοπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: