ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Ο Άγιος Νεομάρτυς Πέτρος μητροπολίτης Κρουτίσκι και η ...ειρηνική αρκούδα...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κρουτίτσκυ Πέτρος, κατά κόσμον Πέτρος Θεο-
δώροβιτς Πολιάνσκυ, γεννήθηκε τό 1863. Τό 1920 χειροτονήθηκε
᾿Επίσκοπος. Στὴν Διαθήκη τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Τύχωνος († 1925)
ἀνεφέρετο ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ῾Ιεράρχες, οἱ ὁποῖοι κατὰ σειρὰν/τάξιν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν Τοποτηρηταὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου μετὰτὴν κοίμησί του. Τὴν 12η ᾿Απριλίου τοῦ 1925 ὁ Μητροπολίτης Πέτρος ἀνέλαβε τήν διακυβέρνησι τῆς δεινῶς χειμαζομένης ἀπό τούς ἀθέους Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Από τόν πρῶτο ἤδη καιρό, ὁ Μητροπολίτης Πέτρος δέν ἔκαμε καμμία παραχώρησι στό σοβιετικό κράτος. Μετά ἀπό μερικούς μῆνες, τήν 10η Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, φυλακίσθηκε καὶ ἀπελάθηκε διαδοχικὰ στίς φυλακές τῆς Βιάτκα, τοῦ Πέρμ, τοῦ Αἰκατερίνμπουργκ, τοῦ Τιοῦμεν καὶ τοῦ Τομπόλσκ (στήν Σιβηρία).
᾿Απὸ ἐκεῖ τόν ἐξώρισαν πρός τόν ποταμό ῎Ομπ, στό χωριό Χέ, 200 χλμ.ἀπό τό ᾿Ομπδόρσκ.
ΚΑΤΑ ΔΙΗΓΗΣΙ τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου Πέτρου, τήν ὁποία γνωρίζουμε ἀπὸ πολλούς, μία νύκτα τὸν πέταξαν ἀπάνθρωπα ἔξω ἀπὸ τὸ τραῖνο μεταφορᾶς πρός τὸ Τομπόλσκ. Εἶναι γνωστό ὅτι μὲ αὐτὸ τόν τρόπο πέθαναν πολλοὶ ᾿Επίσκοποι καί ῾Ιερεῖς. 

῾Ο Μητροπολίτης ἔπεσε στά χιόνια, σάν σέ μαξιλάρι. Σηκώθηκε καί κοίταξε γύρω: χιόνια, δάσος, οὔτε ἴχνος ζωῆς... Περπάτησε για πολύ στα χιόνια και στο τέλος κουράσθηκε. ῾Η παγωνιά τοῦ τρυποῦσε τα κόκκαλα. Φοροῦσε μόνον ἕνα παλαιό ἐξώρασο. Κατάλαβε ὅτι το τέλος πλησίαζε και ἔτσι ἄρχισε να προσεύχεται ἐντονώτερα πρίν ἀποθάνη...
Ξαφνικά, βλέπει νά τόν πλησιάζη μία τεράστια ἀρκούδα! Ποῦ βρέθηκε ὅμως αὐτή, ἐφ᾿ ὅσον αὐτά τα ζῶα κοιμοῦνται ὅλο τόν χειμῶνα, ἀλλά και ὅταν για κάποιο λόγο ξυπνήσουν, γίνονται πάρα πολύ ἄγρια, ἐπιθετικά και ἐπικίνδυνα για τους ἀνθρώπους; ᾿Εμβρόντητος ἀπό τόν λογισμό, ὅτι θά τόν καταβροχθίση, ὁ Μητροπολίτης ἀπό τήν κόπωση καί τήν ἐξάντληση δέν εἶχε τήν δύναμι να φύγη.

῾Η ἀρκούδα ἦλθε, τόν οσφράνθηκε καὶ ξάπλωσε εἰρηνικὰ στὰ πόδια του, ζαρώνοντας, μὲ τήν κοιλιὰ πρός τόν Μητροπολίτη, καὶ ἀφοῦ ἁπλώθηκε, ἄρχισε νὰ ροχαλίζη! ᾿Απὸ τὸ τεράστιο σῶμα της ἐπήγαζε θερμότης καὶ ζωή!...


῾Ο Μητροπολίτης γιὰ λίγο ἐδίστασε, ἀλλά στήν συνέχεια ξάπλωσε στήν γούνα τῆς ἀρκούδας, ἀλλάζοντας μάλιστα ἀρκετές φορές πλευρό πρός τό μέρος της. ῞Οταν ξημέρωσε, ἄκουσε ἀπὸ κάπου μακρυὰ τὸ λάλημα πετεινοῦ, πρᾶγμα ποὺ ἐσήμαινε κατοικημένη περιοχή! Τότε, μὲ πολλὴ προσοχὴ γιὰ νά μήν ξυπνήση τήν ἀρκούδα σηκώθηκε. Καὶ ἡ ἀρκούδα ὅμως, σάν νὰ μήν κοιμήθηκε καθόλου, σηκώθηκε, τινάχθηκε καὶ ἢσυχα κατευθύνθηκε πρός τὸ δάσος!...

Σέ λίγο ὁ Μητροπολίτης ἔφθασε σέ ἕνα μικρό χωριό, ὅπου ἐζήτησε φιλοξενία, λέγοντας ὅτι τὰ ἔξοδα θὰ τὰ πλήρωνε ἡ ἀδελφή του ποὺ διέμενε ὄχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ ἐκεῖ. Τόν ἐδέχθησαν σὲ ἕνα σπίτι, ὅπου διέμεινε μισὸ χρόνο. ῎Εγραψε στήν ἀδελφή του καὶ αὐτὴ ἦλθε στὸ χωριό. ᾿Αλλά, σὲ λίγο κατέφθασαν καὶ κάποιοι ἄλλοι «πολιτικοί», δηλαδὴ πράκτορες τῆς μυστικῆς
ἀστυνομίας, τῆς φοβερῆς «Τσὲ-Κά» (προδρόμου τῆς«Κὰ-Κὲ-Μπέ»).

᾿Ακολούθησαν 12 ἔτη ἀπιστεύτων βασάνων, φυλακῶν, τιμωριῶν, ἐξορίας στίς παγωμένες βόρειες ἀρκτικές περιοχές. Δεκάδες φορές τοῦ προσεφέρθη ἡ «εὐκαιρία» ἀπὸ τούς Σοβιετικούς νὰ ἐγκαταλείψη τήν ῾Ομολογία του καὶ νὰ συνεργασθῆ μαζί τους,μέ δέλεαρ τήν τοποτηρητία ἤ καὶ αὐτόν ἀκόμη τόν Πατριαρχικό Θρόνο, ἀλλά ὁ Μητροπολίτης Πέτρος ἔμεινε πιστός στήν

῾Αγία ᾿Εκκλησία μας.
᾿Εκτελέσθηκε τήν 10η ᾿Οκτωβρίου τοῦ 1937 στὸ Μαγνιτογόρσκ γιὰ τήν ᾿Αγάπη καὶ Πίστι τοῦ Χριστοῦ μας, χωρίς βεβαίως νὰ ἰδῆ τήν ἐπίγεια ἐλευθερία, ἔχοντας ὅμως ἀξιωθῆ τῆς ἁγίας ἐκείνης ᾿Ελευθερίας πού χαρίζει ὁ Θεῖος Παράκλητος στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τῇ᾿Εκκλησίᾳ Αὐτοῦ. ᾿Αμήν!


(*) Περιοδ. «῞Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 258/᾿Ιανουάριος- Φεβρουάριος  1994, σελ.201, 203.

Δεν υπάρχουν σχόλια: