ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

'Χωρίς πνευματικόν πατέρα, καί ὁδηγόν, καί διδάσκαλον εἶναι αδύνατον ὁ ἄνθρωπος νά φυλάξῃ τάς ἐντολάς του Θεοῦ
''Χωρίς πνευματικόν πατέρα, καί ὁδηγόν, καί διδάσκαλον εἶναι αδύνατον ὁ ἄνθρωπος νά φυλάξῃ τάς ἐντολάς του Θεοῦ, καί νά ζήσῃ ἐνάρετα, καί νά μή πιασθῇ ἀπό τάς παγίδας τοῦ διαβόλου.''
 Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
(Τα Ευρισκόμενα -Λόγος 11 )

Δεν υπάρχουν σχόλια: