ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Ικετευτικό τροπάριο προς τιμήν του Αγ.Δημητρίου των Γραπτών αδελφών Ομολογητών
Όταν οι Γραπτοί αδελφοί Ομολογηταί(Θεόδωρος και Θεοφάνης) έφθασαν (επί Εικονομαχίας) εξόριστοι, αιχμάλωτοι και καταταλαιπωρημένοι στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο που ρώτησαν ήταν "ποιός είναι ο Άρχοντας εδώ;"
Τους είπαν το όνομα του διοικητή.
Μην ακούγοντας το πρόθεμα Άγιος, ξαναρώτησαν:
- Όχι τον προσωρινό Διοικητή, για τον Πολιούχο ρωτάμε.
Τους απαντούν:
- Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλύτης.
- Αυτό, ναι.
Και κάθησαν και έγραψαν ικετευτικό τροπάριο, που το ψάλλουμε στους αιώνες, και είναι τόσο επίκαιρο σήμερα..


Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν.
Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, σοῦ δεομένους συμπαθοῦς ἐπισκέψεως·
καὶ ῥῦσαι κεκακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ δεινῇ μανίᾳ τῆς αἱρέσεως·
ὑφ᾿ ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ γυμνοὶ διωκόμεθα,
τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς διαμείβοντες,
καὶ πλανώμενοι, ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσιν.
Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνεσιν·
παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἀγανάκτησιν,
Θεὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: