ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Σοφία. Ὀρθοί


Κατὰ τὴ Μικρὰ Εἴσοδο στὴ Λειτουργία, εἰκονίζεται ὁ ἐρχομὸς τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. Λέμε δύο λέξεις: Σοφία. Ὀρθοί.

ΣΟΦΙΑ: Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν κόσμο καὶ ἡ ἱστορία ἀπέκτησε νέο νόημα καὶ στόχο καὶ στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ "δικαιώνεται". Ὁ χρόνος ἐκβάλλει πιὰ στὴ Βασιλεία Του.
ΟΡΘΟΙ: Ὄχι νὰ σηκωθοῦμε ἂν εἴμαστε καθιστοί, ἀλλὰ νὰ ἀνορθωθοῦμε ἀπὸ πεπτωκότες (πεσμένοι). (Δ.Μ)
Αὐτὰ ἀκριβῶς σκεπτόμουν σήμερα, καθὼς ἀντίκρυσα στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας μιὰ ψυχὴ νὰ δίνει τέτοιο σκαμπίλι στὸν διάβολο, ποὺ παραδειγματίστηκα πρῶτος καὶ καλύτερος ἐγὼ ὁ ἴδιος....

Δεν υπάρχουν σχόλια: