ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ὁ νέος ὁρισμός τοῦ ἥρωα...

Ἠλία Λιαμῆ Ὁ νέος ὁρισμὸς τοῦ ἥρωα:
Ὁ καθημερινὸς ἀγωνιστής,ποὺ κάθε μέρα, κάθε στιγμή,δίνει μὲ τὸν λόγο καὶ τὴν πράξη
σημάδια ἑνὸς κόσμου ἀνθρωπιᾶς,ἐνάντια σὲ ὅσα ἀπάνθρωπα καὶ ντροπιαστικὰ ἔχουν ἀποδεχτεῖ οἱ ἄνθρωποι ὡς φυσιολογικὰ καὶ μοιραῖα.
Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος,ποὺ συνειδητὰ δὲν μπλέχτηκε στὶς διαδικασίες τῆς ἐξουσίας,
προστατεύοντας τὴν ψυχή του ἀπὸ συμβιβασμούς, ψεύδη καὶ προδοσία.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ φρόντισε νὰ κρατήσει τὴν ἀκοή του ζωντανὴ στὸ κάλεσμα τοῦ διπλανοῦ του καὶ τὴ ματιά του ἕτοιμη νὰ δεῖ τί συμβαίνει ἔξω ἀπὸ τὴν αὐλή του.

''Πειραϊκή Εκκλησία''Τεῦχος 333, Φεβρουάριος 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: