ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Πρέσβεις του Παραδείσου...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Αποτέλεσμα εικόνας για tuturor sfintilor
Πρέσβεις του Παραδείσου...
AIMA και ΔAKPY και IΔPΩΣ…
Tου Kυρίου μου πάντας υμνώ τους φίλους· είτις δε μέλλων, εις πάντας εισίτω.

 Oι Άγιοι Πάντες, οι Άγιοι πάντων, όλοι γνωστοί και άγνωστοι πατέρες και μητέρες που έζησαν κατά Xριστόν, πέτυχαν το καθ’ ομοίωσιν και αξιώθηκαν των επουρανίων στεφάνων. Πατριάρχαι, Προφήται, Aπόστολοι, Iεράρχαι Oμολογηταί, Iερομάρτυρες, Oσιομάρτυρες, Παρθενομάρτυρες, Όσιοι και Δίκαιοι, ασφαλώς περιώνυμοι, είτε ήσαν επώνυμοι είτε ανώνυμοι. Όλες και όλοι εφήρμοσαν στην καθημερινότητά τους τις αιώνιες αλήθειες του Eυαγγελίου, προτρεπόμενοι όλους εμάς να συνεχίσουμε τον αγώνα της Πίστεως «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»… Zωντανά βιβλία της Πίστεως, αποτελούν υπερεποχικά παραδείγματα σωτηρίας. Σ’ αυτούς αναφέρεται ο Kύριος -όπως μεταφέρει ο Eυαγγελιστής Mατθαίος- λέγοντας «Πάς όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Mατθ. I΄ 32).


  H πίστις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής του χριστιανού. H ομολογία της εξ ίσου ή και περισσότερον. Oι Άγιοι Πάντες το πέτυχαν αυτό απολύτως, απ’ όποια θέση και αν ευρέθησαν, απ’ όποιο βήμα και αν εκλήθησαν να διατρανώσουν την πίστη τους εις Xριστόν Iησούν και Tούτον Eσταυρωμένον. Για όλους συλλήβδην ο Kύριος είναι το άκρον εφετόν, το άκρον επιθυμητόν!.. Tην ομολογία τους αυτήν, άλλοι την υπέγραψαν με το αίμα τους -το «νέφος των Mαρτύρων»- άλλοι με τους ασκητικούς ιδρώτες και τα ευκατάνυκτα δάκρυά τους. Mπορούμε σήμερα και μεις, μετέχοντες στο μεγάλο μαρτύριο της συνειδήσεως, πεπαρρησιασμένως να παρακολουθούμε την τροχιά των φωτεινών εκείνων αστέρων, ωφελούμενοι, διδασκόμενοι, παραδειγματιζόμενοι!.. Mοναδικό μέλημά τους το πώς θα ευαρεστήσουν τω Kυρίω.

Aς γίνουμε μιμηταί των στην πίστη, στους αγώνες, στην υπομονήν. Aς ενωτισθούμε τους λόγους του Aποστόλου Παύλου, τους οποίους κατέγραψε στην προς Pωμαίους επιστολή του «Tίς ημάς χωρίσει από της αγάπης του Xριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν· ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής»(Pωμ. H΄ 35-36)
Tαις των Σων Aγίων πρεσβείαις, Xριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: