ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Η πηγή και το μοναστήρι του Αγίου Προφήτη Ελισσαίου στην Ιεριχώ

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon
Βορειοδυτικά  τοῦ χωριοῦ Ρίχα, ἀναβλύζει διαυγεστάτη πηγὴ η ὁποία ονομάζεται ὕδατα τοῦ Ἐλισσαίου καὶ στα Αραβικά –Εσσουλτάν. 
Αποτέλεσμα εικόνας για izvor ierihon profetul elisei
Η πηγή του Αγίου Ελισσαίου
Εἶναι γνωστὴ ἡ ἱερὰ  ἱστορία ὅτι ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος περνόντας από τὴν Ἱεριχὼ  πληροφορήθηκε διὰ τὰ  ἀκάθαρτα ὕδατα καὶ τὴν ἄτεκνον γῆν. Ἐπλησίασε τὰ ὕδατα, ἔριξε ἁλάτι καὶ  εἶπε, «Τάδε λέγει Κύριος. Ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι  ἐκεῖθεν θάνατος καὶ ἀτεκνουμένη. Καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας  ταύτης κατὰ τὸ ρῆμα Ἐλισσαιέ, ὃ ἐλάλησε».
Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon
Τὰ ὕδατα, τὰ ὁποῖα ἰάθησαν,  εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου. Πλησίον τῆς πηγῆς βρισκόνταν ἡ οἰκία τῆς  πόρνης Ραάβ. Βορειοδυτικά ἀπαντάμε σήμερα κάποια ἐρείπια τὰ ὁποῖα οἱ  Ἄραβες καλοῦν Χῆρπετ-Ετταναχὴν (ἐρείπια τῶν μύλων). Καὶ φαίνεται πὼς  ἄλλοτε ἐδώ γίνονταν ἐπεξεργασία ζαχαροκαλάμου διὰ τὴν κατασκευὴν  ζάχαρης.  
Αποτέλεσμα εικόνας για izvor ierihon profetul elisei
 Υπάρχει λοιπόν κοντά στην πηγή που μετέτρεψε ο προφήτης Ελισσαίος  το πικρό νερό της πόλης σε γλυκό,στο κέντρο της πόλεως της Ιεριχούς και κοντά στην συκομμορέα του Ζακχαίου, εκκλησία επ' ονόματι του προφήτου Ελισσαίου.
Αποτέλεσμα εικόνας για manastire ierihon profetul elisei
Ανεκαινίσθη εξ ολοκλήρου επί των ημερών του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, μεταξύ των ετών 1970-1980, υπό του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, βοηθουμένου υπό της μακαριστής μοναχής Χριστοδούλης. Η εκκλησία αυτή χρησιμοποιείται και ως ενοριακός ναός της μικράς αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου εις Ιεριχώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: