ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

  

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος αρχίζει το Ευαγγέλιό του με τη φράση «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ», δηλώνοντας έτσι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμενόμενος από την Παλαιά Διαθήκη Λυτρωτής του κόσμου. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρας, και το όνομα Χριστός σημαίνει τον εκλεκτό του Θεού.

  Ο ευαγγελιστής με τρόπο που ήταν κατανοητός την εποχή εκείνη, κατά την οποία οι άνθρωποι έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην οικογενειακή συνέχεια και θυμόντουσαν με σεβασμό τους προγόνους τους, μας παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Σαν άνθρωπος είναι απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ και ανήκει στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Είναι όμως και Θεός, γιατί γεννιέται εκ της Παρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου.

  Ο Χριστός σαν άνθρωπος κατάγεται από το λαό που δέχτηκε ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό, όπως φάνηκε στην μακραίωνη ιστορία του και καταγράφηκε στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το έθνος αυτό διάλεξε ο Θεός για να προετοιμάσει τον κόσμο για την ενανθρώπισή του. Στην αρχή αποκάλυψε στους γενάρχες του Ισραηλιτικού λαού τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι αυτός είναι ο Δημιουργός και συντηρητής της κτίσης, μετά έδωσε με τον Μωυσή στον λαό αυτό τον Νόμο του και στη συνέχεια, μέσω του λόγου των Προφητών, προχώρησε στη φανέρωση του σχεδίου του, που είναι η σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Οι Εβραίοι επομένως, πιστεύοντας ήδη στον ένα Θεό και υπακούοντας στο Νόμο του, θα αποτελούσαν την αρχική ζύμη για να δεχτεί ο υπόλοιπος κόσμος τον Χριστό και τον λόγο του.

  Τα ιστορικά γεγονότα της πορείας του Ισραηλιτικού λαού, προτυπώνουν με σύμβολα τα όσα σχετίζονται με το Χριστό και το κήρυγμα των προφητών ξεκάθαρα επικεντρώνεται στην προσμονή του ερχομού του στη γη, των παθών και της ανάστασής του.

  Αφού λοιπόν με τον αναλυτικό κατάλογο των γενεών που μεσολάβησαν από την εποχή του Αβραάμ μέχρι τον Χριστό, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δείχνει ότι σύμφωνα με τις πολύ γνωστές στους Ιουδαίους προφητείες, ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος απόγονος του βασιλιά Δαυίδ, στη συνέχεια διηγείται με σύντομο τρόπο τη γέννησή του. Ο Χριστός γεννάται από μια νέα κοπέλα που είναι παρθένα, είναι αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ και έμεινε έγκυος με την επενέργεια της Αγίας Τριάδος. «Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα», όπως θα ψάλλουμε αυτές τις ημέρες στην Εκκλησία μας. Ο Ευαγγελιστής δηλώνει ότι «εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» και συνεχίζει, ότι στον προβληματισμό που ταλαιπώρησε τον μνηστήρα της τον Ιωσήφ, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Θεός. «Ιδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Του εξήγησε ότι η γέννηση αυτή δεν ακολούθησε την συνηθισμένη διαδικασία αλλά είναι υπερφυσική και ότι αυτός που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Ιησούς που σημαίνει σωτήρας, «αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Του υπενθυμίζει ακόμη και την προφητεία του προφήτη Ησαΐα που προλέγει το γεγονός της γέννησης του Σωτήρα από παρθένα Μητέρα και συμπληρώνει ότι «καλέσουσι το ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός».

Η σάρκωση του Θεού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός, ο δημιουργός όλων των ορατών και αόρατων όντων, είναι απρόσιτος και ακατάληπτος από τα πλάσματά του. Αυτός, αφού τα δημιούργησε και τα συντηρεί τα γνωρίζει καλά, ενώ εκείνα ως κτιστά δεν μπορούν να κατανοήσουν τον άκτιστο Θεό. Γνωρίζουν μόνο ό,τι αυτός με διαφόρους τρόπους τους αποκαλύπτει, όπως επίσης μπορούν να αντιλαμβάνονται την σοφία και την μεγαλοσύνη του, μέσω των δημιουργημάτων του.

Αυτός ο παντοδύναμος Θεός γίνεται άνθρωπος, προσλαμβάνει την κτιστή ανθρώπινη φύση και ζει μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» όπως γράφει ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Με την ενέργειά του αυτή, ο Θεάνθρωπος Κύριος δίνει στους ανθρώπους τις θεϊκές ιδιότητές του και τους κάνει κατά χάρη θεούς. Την δωρεά αυτή φυσικά θα την δεχθούν όσοι τον πιστέψουν και τον αγαπήσουν.

Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο των Χριστουγέννων, που με την χάρη του Θεού θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες στην Εκκλησία μας. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: