ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

Ἦτο τότε ἡ παραμονή τῆς 29 Αὐγούστου, Ἀποτομῆς τοῦ Προδρόμου

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες
 «Ἦτο τότε ἡ παραμονὴ τῆς 29 Αὐγούστου, Ἀποτομῆς τοῦ Προδρόμου, καὶ ὁ παλαιὸς ναΐσκος, ἐπὶ τοῦ ἐρήμου λόφου, ὕπερθεν τῆς θαλασσοπλῆγος ἀκτῆς, θὰ προσείλκυε τὰ πλήθη τῶν προσκυνητῶν. Κατὰ συνοδίας τὰ πλήθη, νέοι, γυναῖκες καὶ παιδία, ἤρχοντο. Μυρμηκιὰ ὀφθαλμοφανὴς ἐσχηματίζετο εἰς τὸν κατήφορον, ἅμα ἀνέβλεπέ τις ἄνω πρὸς τὴν ποδιὰν τοῦ βουνοῦ, ἐκ μεσημβρίας, ὁπόθεν κατήρχοντο φαιδροί, κάθιδροι, μὲ ροδιζούσας παρειὰς καὶ ἀσθμαινούσας πνοάς, οἱ πανηγυρισταί».

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

( Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης "Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμα " Στις φωτογραφίες το παλιό ξωκκλήσι του αγίου Ιωάννου,έξω από το Κάστρο,στη Σκιάθο τότε και τώρα .

Δεν υπάρχουν σχόλια: