ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Όσοι αποφεύγουν τον ασπασμό των ιερών εικόνων, ήκουσαν σήμερα το συναξάριο;

Случай в театре | Клерикальное чтиво | Яндекс Дзен
Οἱ Ἅγιοι 10 Μάρτυρες, Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία, ποὺ μαρτύρησαν στὴ Χάλκη Πύλη για την Αγία Εικόνα του Σωτήρος Χριστού.(+9 Αυγούστου)
 Τὸ μαρτύριο τῶν Ἁγίων αὐτῶν, ἀναφέρεται στὰ χρόνια του εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Γ´. Ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, μὲ διάταγμά του τὸ 728 ἐμπόδισε ὁλοσχερῶς τὴν ἀνάρτηση ἁγίων εἰκόνων, ὄχι μόνο στὶς ἐκκλησίες ἀλλὰ σ᾿ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέρος. 
Στὸ διάταγμα αὐτὸ ἀντιστάθηκε ὁ Πατριάρχης Γερμανός, ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς συγκάλεσε συνέδριο καὶ καταδίκασε τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη. Τότε αὐτὸς παραιτήθηκε καὶ δυστυχῶς τὴν θέση του δέχτηκε νὰ πάρει ὁ σύγκελλος καὶ μαθητής του Ἀναστάσιος, ο ὁποῖος ἄρχισε ἀμέσως νὰ ἐκτελεῖ τὸ αὐτοκρατορικὸ διάταγμα. Τότε κάποιος ἀξιωματικός, πολὺ προκλητικὰ πῆγε σὲ μία οἰκοδομὴ ποὺ ἀποτελοῦσε κατὰ κάποιο τρόπο τὰ προπύλαια τῶν ἀνακτόρων, καὶ ὀνομαζόταν Χάλκη Πύλη διότι ἡ στέγη της ἦταν χάλκινη, καὶ μὲ ἕνα τσεκοῦρι ἄρχισε νὰ ξηλώνει τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἦταν πάνω σ᾿ αὐτή. Ἐξοργισμένος ὁ ὀρθόδοξος λαὸς μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἔριξε τὸν ἀσεβῆ ἀξιωματικὸ ἀπὸ τὴν σκάλα, πάνω στὴν ὁποία ἦταν, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸς νὰ σκοτωθεῖ. 
 Τότε ὁ βασιλιὰς ἔστειλε τὴν φρουρά του καὶ σκότωσε πολλοὺς ἀπὸ τὸ ἔντονα διαμαρτυρόμενο πλῆθος. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ δέκα συγκεκριμένοι Μάρτυρες. Τὰ δὲ ὀνόματά τους ἦταν τὰ ἑξῆς: Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία.Αυτοι φυλακίστηκαν και κρατήθηκαν εκεί για περίπου 8 μήνες, λαμβάνοντας 500 χτυπήματα κάθε μέρα. Με τη δύναμη του Χριστού, σε αυτά τα βασανιστήρια παρέμειναν ζωντανοί και αντέχαν θαρραλέα τα δεινά. Με εντολή του αυτοκράτορα, έκαψαν τα πρόσωπά τους με ένα καυτό σίδερο και έκοψαν τα κεφάλια τους. Η Αγία Μαρία, η οποία δεν φυλακίστηκε, έχοντας μάθει για την επικείμενη εκτέλεση, δέχτηκε οικειοθελώς το μαρτυρικό θάνατο. Τα πτώματα των μαρτύρων θάφτηκαν στην περιοχή Πελαγιόν κοντά στην εκκλησία του ιερού Μάρτυρα Θεοδώρου και βρέθηκαν άθικτα 139 χρόνια αργότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: